Badeplasser i Nordre Follo

Kort fortalt

  • Du kan bade flere steder i Nordre Follo. Nedenfor finner du en oversikt over steder som er tilrettelagt for bading.
  • Kommunen tar prøver av vannet ved badeplassene gjennom sommersesongen for å sjekke vannkvaliteten.
  • Badeplassene Nordre Follo kommune drifter har ferskvann. Bekkensten, Bestemorstranda, Ingierstrand og Strandskogen har saltvann og eies og driftes av Oslo kommune.
  • Bading på strendene i Oslofjorden frarådes i ett døgn etter kraftig regnvær.

Badeplassen ved Midtsjøvann. Bildet ble tatt før koronapandemien. Vi ber om at alle som besøker badeplassene følger gjeldende råd og regler for fysisk avstand og god håndhygiene.

Badevannskvalitet 

Kommunens badeplasser

Kommunen tar prøver av vannet på badeplassene vi drifter, det vil si Bråtetjern, Gjersenga, Midtsjøvann, Tussetjern, Vientjern og Kloppa. Se informasjon under den enkelte badeplass. Vannkvaliteten vurderes i henhold til retningslinjer fra FHI, det vil si som god, mindre god og ikke akseptabel.    

Svømmekløe/utslett etter bading 
Ved vanntemperaturer over 20°C i ferskvann øker faren for svømmekløe. Unngå å bade med åpne sår, og tørk deg godt med håndkle rett etter badet. Les mer om svømmekløe.

Strendene ved Oslofjorden

Badeplassene Bekkensten, Ingierstrand og Bestemorsstranda administreres av Oslo kommune, og prøveresultater derfra blir publisert på nettsiden til Oslo kommune.

Om prøveresultatene

Alle prøveresultater viser et øyeblikksbilde på vannet på tidspunktet prøvene ble tatt. Mye nedbør øker tilrenningen til badevannet, noe som kan gjøre det mer grumsete og mindre tiltalende. Du bør derfor vurderer tilstanden på badevannet ut ifra helhetsinntrykket.

Gjersjøen og Kolbotnvannet er ikke badevann

Det er ikke lov med organisert bading i Gjersjøen, som er en av kommunens drikkevannskilder.

Det er ikke tilrettelagt for bading i Kolbotnvannet, og kommunen fraråder å bade her på grunn av varierende vannkvalitet. Les mer om Kolbotnvannet.

Tussetjern 

Tussetjern er et idyllisk vann som ligger på grensen mellom gamle Oppegård og Ski kommuner. Badeplassen har en liten sandstripe, svaberg og gress. Den er kommunal og vi tar prøver av vannet i badesesongen. Hvis prøvene viser at det ikke er bra å bade her, setter vi opp skilt og informerer i våre kanaler.   

Stedet har parkeringsplass med HC-plasser og sykkelparkering. Her er det også sittegrupper med plass til rullestolbrukere samt toalettbygg tilgjengelig for funksjonshemmede. Du kan komme hit med tog og buss. Tjernet ligger øst for fylkesvei 156. Nærmeste bussholdeplass, Stenfeltlia, ligger cirka 250 meter unna. 

Midtsjøvann

Badeplassen har en langgrunn og barnevennlig sandstrand med benker. Her er det også toalett. Midtsjøvann ble fredet som naturreservat i 1992. Hvis du vil fiske, må du ha fiskekort. Midtsjøvann forvaltes av Nordre Follo kommune. Her er både parkeringsplass og busstopp like ved. Nærmeste busstopp heter Midtsjø (rute 520).

Bråtetjern

Her er det mye grøntareal, stupebrett og stor gapahuk med rasteplass. Området egner seg for fiske, telting og generelt friluftsliv. Bråtetjern forvaltes av Nordre Follo kommune.

Vientjern

Her kan du kombinere skogstur og bading. På nordsiden ligger en flytebrygge, rasteplass og fine svaberg. Området har flere turstier. Vientjern forvaltes av Nordre Follo kommune.

Gjersenga

Gjersenga er en fin badeplass med sandstrand, toaletter og brygge samt et stort og fint grøntareal med bord og benker.  Gjersenga forvaltes av Nordre Follo kommune. Her er både parkeringsplass og busstopp i nærheten. Nærmeste busstopp heter Gjersenga (rute 520).

Kloppa (Assuren)

På Kloppa finner du et stort plenområde med benker og bord til 40 personer, gapahuk og flytebrygge. Her er det ikke toalett. Kloppa forvaltes av Nordre Follo kommuneskoger.

Bekkensten 

Her er en grovkornet sand- og steinstrand med gress og svaberg. Stedet har toaletter. Vi fraråder lek og plasking i bekkeløpet på grunn av bakterier. Badeplassen eies og drives av Oslo kommune.

Bestemorstranda 

Badeplass med stein- og sandstrand og svaberg. Stedet har toaletter. Badeplassen eies og drives av Oslo kommune.

Ingierstrand bad  

Ingierstrand bad er ett av indre Oslofjords mest besøkte badesteder. Her er flere stupebrett og sandstrand. Badeplassen har toaletter. Badeplassen eies og drives av Oslo kommune.

Strandskogen

Badestrand på Svartskog, som eies av Oslo kommune. I 2011 ble stranden omgjort fra naturiststrand til tekstilstrand. Stranden er skiltet med informasjon om dette.

Hvor finner jeg badeplassene?

Badeplassene i Nordre Follo kan du søke opp i vårt digitale turkart. 
Badeplassene som eies og driftes av Oslo kommune. Se kart over badeplasser i Oslo kommune.  

Fritidsfiske

Du må ha fiskekort for Midsjøvann/Nærevann/Karlsrudtjern, Krokholmarka (Østmarka) og Gjersjøelva. I resten av kommunen er det gratis å fiske. 

Les mer om fiske i vannene i Nordre Follo

Kontaktinformasjon

Nordre Follo kommune
Telefon: 02178 
Vei og park