Politisk reglement

Kort fortalt

  • Politisk reglementet for Nordre Follo kommune beskriver den politiske organiseringen og de overordnede prinsippene om delegering.  
  • Her finner du informasjon om fullmakter og regler for saksbehandlingen i de folkevalgte organene.  

Politiske reglement ble vedtatt av Nordre Follo kommunestyre kommunestyre 20. november 2019. 

Politisk reglement for Nordre Follo kommune