Politisk reglement

Kort fortalt

  • Politisk reglementet for Nordre Follo kommune beskriver den politiske organiseringen og de overordnede prinsippene om delegering.  
  • Her finner du informasjon om fullmakter og regler for saksbehandlingen i de folkevalgte organene.  

Politiske reglement ble vedtatt av Nordre Follo kommunestyre kommunestyre 10. februar 2021.  

Politisk reglement for Nordre Follo kommune.