Politisk reglement

Kort fortalt

  • Det politiske reglementet for Nordre Follo kommune beskriver den politiske organiseringen og de overordnede prinsippene om delegering i Nordre Follo. 
  • Her finner du informasjon om konkrete fullmakter og regler om saksbehandlingen i de folkevalgte organene i Nordre Follo. 
  • Det politiske reglementet for Nordre Follo kommune ble vedtatt av Nordre Follo kommunestyre 20. november 2019.