Ferie og fridager

Kort fortalt

  • Planleggingsdagene i kommunale barnehager i 2020/21 er 13. og 14 august, 30. oktober, 4. januar og 14 mai.
  • Åpninstid i påske- og sommerferie blir politisk behandlet i februar. 
  • Private barnehager kan ha andre ordninger. 

Ferie og fridager i kommunale barnehager 2020/21

Oversikten nedenfor gjelder kommunale barnehager. Private barnehager kan ha andre ordninger. Se nettsiden til den enkelte barnehage.  

Januar-juli 2020

Politikerne skal behandle vedtekter for barnehagene i Nordre Follo i februar 2020. Her vil det bli avklart om barnehagene skal være stengt onsdag før skjærtorsdag og om det skal være to eller tre uker sommerstengt. Ellers har barnehagene ingen fridager utover helligdager og høytidsdager.   

August 
Barnehagen er åpen 12. august.
Plandag torsdag 13. og fredag 14. august.
Barnehagen er stengt disse to dagene.

September 
Barnehagen er  åpen i høstferien. 

Oktober 
Barnehagen er åpen i høstferien.
Plandag 30. oktober.

November 
Ordinær åpningstid. 

Desember 
Barnehagen er åpen 23. og 28.-30. desember.
Barnehagen er stengt julaften og nyttårsaften

Januar 
Plandag mandag 4. januar. Barnehagen er stengt.

Februar 
Barnehagen er åpen i vinterferien.

Mars 
Barnehagen er åpen 29.-30. mars.
Barnehage er stengt onsdag 31. mars. 

April

  • Skjærtorsdag 1. april – barnehage er stengt. 
  • Langfredag 2. april – barnehage er stengt. 
  • 2. påskedag 5. april – barnehage er stengt.

Mai

  • Kr. Himmelfartsdag torsdag 13. mai - barnehagen er stengt.
  • Plandag 14. mai - barnehagen er stengt
  • Grunnlovsdag 17. mai - barnehagen er stengt
  • 2. pinsedag 24. mai - barnehagen er stengt

Juni 
Ordinær arbeidstid

Juli 
Politikerne skal behandle vedtekter for barnehagene i Nordre Follo i februar 2020. Her vil det bli avklart om barnehagene skal være stengt onsdag før skjærtorsdag og om det skal være to eller tre uker sommerstengt.

Åpen barnehage

De åpne barnehagene følger skolens ferier og fridager.  

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Ta kontakt med
Barnehage og SFO i Nordre Follo