Nasjonalt nødvarsel på mobil

Kort fortalt

  • Nødvarsel er en tjeneste fra norske myndigheter.
  • Det betyr at hvis det oppstår en alvorlig situasjon med akutt fare for liv og helse der du er, så kan du få et nødvarsel til din mobiltelefon.
  • Et nødvarsel inneholder informasjon om hva som skjer, og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv.

Det er politiet og Sivilforsvaret som avgjør hvilket område som skal varsles og som sender ut selve varselet.

Dette skjer når du får et nødvarsel:

  • Telefonen vibrerer og spiller av en høy sireneaktig lyd.
  • På skjermen kommer det en kort tekst som forteller deg hva som skjer og hva du bør gjøre. Hvis telefonen din støtter tekst til tale kan du få meldingen lest opp.

Når du mottar et nødvarsel, skal du stoppe opp, lese eller lytte til varselet, og følge rådet.

Når skal Nødvarsel brukes?

Den første tiden etter lansering kan Nødvarsel brukes til å varsle om akutte og alvorlige hendelser som gjelder store deler av landet. Det kan være hendelser med radioaktivt utslipp, alvorlig terror eller andre ulykkes- og katastrofesituasjoner, hvor befolkningen må varsles raskt.

Etter hvert skal Nødvarsel rulles ut for bruk ved akutte og alvorlige hendelser lokalt og regionalt.

Systemet skal også testes av og til. Du kan se planlagte datoer for testing på www.nødvarsel.no.

Les også: Hva får du varsler om?

Befolkningsvarsling og informasjon

Nødvarsel på mobil er et tillegg til de kanalene som allerede brukes for å varsle befolkningen. I Norge har vi lenge hatt befolkningsvarsling via tyfoner, som med høy lyd gir signal om at du må oppsøke informasjon.

I en alvorlig hendelse vil viktig informasjon bli delt i mange kanaler, som for eksempel på radio, tv, nettaviser, myndighetenes egne nettsider og på sosiale medier.

Kilde: Nødvarsel.no