Arbeid og jobbsøkerkurs

Kort fortalt

Hos NAV Nordre Follo kan du få råd og hjelp til å

 • skrive CV og jobbsøknad
 • trene på å være i et jobbintervju
 • raskere komme deg i arbeid 

Karrieresenteret

Karrieresenteret har drop-in hver mandag fra kl. 09:00 til 14:00, og på tirsdager fra kl. 09:00 til 12:00. Her kan du få hjelp med CV, jobbsøknad og jobbintervjutrening.

Karrieresenteret tilbyr også andre ulike jobbrelaterte aktiviteter og kurs etter behov.

Målet er at du med litt hjelp raskere kan komme deg i arbeid. 

Unge med lite arbeidserfaring

NAV hjelper unge med lite arbeidserfaring. NAV kan hjelpe deg med spørsmål om jobb, skole, tilrettelegging, økonomi og bolig.

NAV - ung og lite arbeidserfaring

Kvalifiseringsprogrammet 

Kvalifiseringsprogrammet er for deg mellom 18 og 67 år som ønsker å komme i jobb, men trenger ekstra oppfølging for å klare det.

NAV - kvalifiseringsprogrammet

Jobbsjansen for innvandrerkvinner

Dette er et tilbud for hjemmeværende innvandrerkvinner mellom 18-55 år. Målet er å hjelpe deg ut i arbeid eller utdanning.

Vi har god erfaring og gode resultater med å hjelpe innvandrerkvinner ut i jobb eller utdanning.   

Tilbudet kan bestå av arbeidstrening, språkpraksis, arbeidstiltak, fagkurs, norskopplæring eller andre aktiviteter.

Du kan være med hvis du

 • ønsker å komme i arbeid og/eller utdanning
 • blir forsørget av mann, familie eller har overgangsstønad
 • ikke mottar dagpenger eller arbeidsavklaringspenger
 • var i introduksjonsprogrammet for mer enn 2 år siden, eller mistet retten til introduksjonsprogrammet
 • bor i Nordre Follo kommune
 • kan noe norsk

Du vil bli fulgt opp

Du vil få tett individuell oppfølging og karriereveiledning, og oppfølging hos arbeidsgiver.

Du får også tilbud om gruppesamlinger med ulike aktiviteter som er relatert til jobb.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med din veileder på NAV eller prosjektleder i Jobbsjansen, Marita Aarskog, telefon 41 36 02 45.

For arbeidsgivere

NAV har flere tjenester for å støtte arbeidsgivere. NAV kan hjelpe arbeidsgivere med å 

 • rekruttere og inkludere
 • følge opp sykemeldte
 • tilrettelegge for å holde arbeidstaker i jobb
 • håndtere fødselspermisjoner
 • permitteringer
 • refusjoner og oppgjør

NAV - tjenester for arbeidsgivere

Kontakt NAV Nordre Follo

Se nettsiden NAV.no