Økonomisk hjelp

Kort fortalt

  • Hvis du ikke klarer å betale for mat, strøm eller husleie, kan du søke om økonomisk sosialhjelp fra NAV.
  • Du kan også be om gjeldsrådgivning.

Økonomisk sosialhjelp

Hvis du ikke klarer å betale for nødvendige utgifter selv, som for mat, husleie eller strøm, kan du søke om økonomisk sosialhjelp fra NAV.

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt.

Slik søker du

For å søke om sosialhjelp, må du logge seg inn på nav.no med BankID eller andre sikkerhetsløsninger som Bypass eller Comfides.

Søk om økonomisk sosialhjelp

Du kan søke hjemmefra på pc, mobil eller nettbrett.

Trenger du hjelp?

Trenger du hjelp til å fylle ut søknaden, kan du ringe NAV Nordre Follo og få veiledning på telefon 55 55 33 33 fra kl. 9–15.

Hvis du av ulike årsaker ikke kan søke digitalt, kan du finne papirsøknader i inngangspartiet på NAV-kontoret. Åpningstiden er kl. 09.00–14.00.

Klage på vedtak

Har du fått et vedtak fra oss du mener er feil, kan du klage. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Send klagen til NAV-kontoret som har behandlet søknaden din.

NAV - klage på vedtak

Gjeldsrådgivning

Har du betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi deg økonomisk rådgivning. En rådgiver kan hjelpe deg med å sette opp et realistisk budsjett.

Vi kan også forhandle med kreditorer for å få til en gjeldsordningsavtale. Målet er å hjelpe deg slik at du klarer å styre økonomien din selv.

Tjenesten er gratis.

NAV - økonomi- og gjeldsrådgivning

Kontakt NAV - Nordre Follo

Se nettsiden NAV.no

Besøksadresse

NAV Nordre Follo
Idrettsveien 18
1400 SKI