Økonomisk sosialhjelp

Kort fortalt

  • Hvis du ikke kan forsørge deg selv kan du ha krav på økonomisk støtte til livsopphold.
  • Du får hjelp via NAV-kontoret ditt.
  • Du kan søke om sosialhjelp digitalt. 

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp skal sikre deg hjelp til livsopphold. Med dette menes penger til mat, husleie, strøm og annet som kan regnes som livsnødvendigheter. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt.

Før du kan få stønad må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv. Dette kan for eksempel være gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler.

NAV - økonomisk sosialhjelp

Slik søker du

Nå kan du søke om sosialhjelp digitalt

Du kan nå søke om sosialhjelp digitalt i vår kommune. Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett.

For å søke sosialhjelp digitalt, må du logge seg inn på «Ditt NAV» på nav.no med BankID eller andre sikkerhetsløsninger som Bypass eller Comfides.

Trenger du hjelp?

Trenger du hjelp til å fylle ut søknaden, kan du ringe NAV Nordre Follo og få veiledning over telefon på 45 83 14 07 (kl. 12.00-14.00) 

Hvis du av ulike årsaker ikke kan benytte deg av digital søknad om sosialhjelp, kan du fortsatt finne papirsøknader i vårt inngangsparti på NAV-kontoret. Åpningstiden er kl. 09.00–14.00.

Mer informasjon

På menyen på nav.no under sosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp finner du mer informasjon. Her finner du veiviser for økonomisk sosialhjelp nav.no.

Søk om økonomisk sosialhjelp

Klage på vedtak

Har du fått et vedtak fra oss du mener er feil, kan du klage. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen skal sendes til NAV-kontoret som har behandlet søknaden din.

NAV - klage på vedtak

Kontakt NAV - Nordre Follo

Se nettsiden NAV.no