Lån og tilskudd

Kort fortalt

Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån til å kjøpe bolig i vanlig bank, og som ikke har mulighet til å spare.

Startlån

Du kan søke startlån hvis du tilhører minst en gruppene nedenfor:     

  • Familie med barn, med behov for en stabil bolig raskt
  • Mottar trygd/offentlige ytelser 
  • Du står i fare for å miste boligen ved tvangssalg på grunn av boliggjeld.

Forutsetningen for å få startlån er at du har høy nok inntekt til å betjene startlånet ved siden av andre utgifter.

Tilskudd

Du kan også søke om tilskudd til formålene nedenfor:

  • Tilpasse bolig
  • Kjøpe eller beholde bolig
  • Refinansiere lånegjeld
  • Prosjektere og/eller tilpasse bolig

Søk via Husbankens nettsider

Husbanken – tilskudd  

Har du spørsmål?

Boligkontoret har åpent mandag, onsdag og fredag kl. 09.00-14.00. Du finner oss i Idrettsveien 8, 1410 Ski. Du kan også nå oss på telefon 02178. Spør etter Boligkontoret og fortell gjerne hva det gjelder så blir du satt over til riktig person.