Lån og tilskudd

Kort fortalt

Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån til å kjøpe bolig i vanlig bank, og som ikke har mulighet til å spare.

Boligkontoret er stengt for fysisk besøk inntil videre på grunn av smittesituasjonen. 

Ved behov for fysisk oppmøte på grunn av signering etc., vil dette bli avtalt direkte med den det gjelder. 

Startlån

Du kan søke startlån hvis du tilhører minst en gruppene nedenfor:     

  • Familie med barn, med behov for en stabil bolig raskt
  • Mottar trygd/offentlige ytelser 
  • Du står i fare for å miste boligen ved tvangssalg på grunn av boliggjeld.

Forutsetningen for å få startlån er at du har høy nok inntekt til å betjene startlånet ved siden av andre utgifter.

Husbanken - startlån

Tilskudd

Du kan også søke om tilskudd til formålene nedenfor:

  • Tilpasse bolig
  • Kjøpe eller beholde bolig
  • Refinansiere lånegjeld
  • Prosjektere og/eller tilpasse bolig

Søk via Husbankens nettsider

Husbanken – tilskudd

Kontaktinformasjon

Adresse: Idrettsveien 10, 1400 Ski 
Telefon: 66 10 14 42 (mandag–fredag kl. 09.00–15.00)  
Boligkontoret

Besøkstid: Mandag og onsdag kl. 09.00-14.00

På grunn av forebyggende tiltak mot koronasmitte er Boligkontoret stengt for besøkende. Ta kontakt på telefon eller e-post.