Fosterhjem

Kort fortalt

  • Mange barn og ungdommer trenger fosterhjem.
  • Kontakt oss på telefon 66 81 91 78.

Hvem kan bli fosterhjem?

For å bli et fosterhjem, må du

  • ha noe ekstra å gi et barn eller en ungdom.
  • være glad i barn og ønsker å bruke tid på barn.
  • vise frem politiattest og helseattest.

Du kan være gift, samboer eller enslig, med eller uten egne barn.

Du kan søke om å bli besøkshjem ved å sende e-post eller brev til barnevernstjenesten i Nordre Follo kommune.

Les mer om fosterhjem og finn ditt lokale kontor på nettsidene til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet:

Fosterhjem (Bufdir)

Hva er fosterhjemmets oppgaver?

Du skal skape et nytt hjem

Du skaper et hjem for barn/ungdom som av ulike grunner ikke kan bo sammen med sine biologiske foreldre.

Du har utøvende omsorgsansvar for barnet/ungdommen på oppdrag fra barnevernstjenesten. Barn/ungdom som flyttes til et fosterhjem har som regel opplevd omsorgssvikt. De kan derfor ha opplevd at voksne ikke er trygge tillitspersoner.

Du må kunne etablere relasjoner med sårbare barn og ungdommer

Det betyr at du må

  • være villig til å tilpasse eget liv for å imøtekomme barnets/ungdommens behov.
  • kunne bli barnets/ungdommens trygghetsperson.

Du får økonomisk kompensasjon og lønn etter faste satser

Du får også tilbud om veiledning og avlastning etter behov.

Hva innebærer tilsyn i fosterhjem?

Et barn som bor i fosterhjem har flyttet fra foreldrene sine og inn i et privat hjem. I et privat hjem er mulighetene for åpenhet og innsyn begrenset. Derfor fører vi tilsyn med fosterhjem.

Noen barn synes det er vanskelig å snakke med fosterforeldrene 

Barn som bor i fosterhjem får besøk av en tilsynsperson når det er nødvendig, og minimum fire ganger i året.

Tilsynspersonen er engasjert av kommunen og skal kontrollere at barnet har det bra. Personen skal ikke være ansatt som saksbehandler i barnevernet.

Vedkommende skal heller ikke ha en nær relasjon til fosterhjemmet.

Tilsynspersoner skal alltid prøve å få til et godt samarbeid med barnevernstjenesten og fosterhjemmet om informasjon, faglighet og tilgjengelighet.

Barnets beste skal alltid ligge til grunn

Barnet har rett til å medvirke gjennom samtale med tilsynspersonen sin. Fosterhjemmet har plikt til å åpne hjemmet for besøk av tilsynspersonen.

Hjemmet skal også støtte barnet ved å ha gode rammer for tilsynet. Et eksempel er å motivere barnet til å snakke med tilsynspersonen alene, i eller utenfor fosterhjemmet.

Kommunen barnet bor i er oppdragsgiver, og har ansvar opplæring og oppfølging av tilsynspersonen.

Kontaktinformasjon

Barnevernstjenesten

Besøksadresse: Kolbotnveien 23, 5. etasje

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski 
Telefon 66 81 91 78

Send e-post til Barnevernstjenesten

Ikke skriv personsensitiv informasjon i e-post.