For fastleger i spesialisering i allmennmedisin

Kort fortalt

  • Nordre Follo kommune er registrert som utdanningsvirksomhet.
  • Vi skal legge til rette for at utdanningen av spesialister skjer innenfor faglig forsvarlige rammer og på en måte som sikrer tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrømming i utdanningsløpet.

Hva er ALIS-avtale?

En ALIS-avtale er en avtale mellom en kommune og en lege i spesialisering i allmennmedisin (ALIS). Avtalen omfatter særskilte tiltak som kommer i tillegg til det legen har krav på som følge av Spesialistforskriften.

En ALIS kan være næringsdrivende eller ansatt i kommunen. Formålet med avtalen er å skape forutsigbarhet og trygghet gjennom spesialistutdanningen i allmennmedisin. En ALIS-avtale må være på plass før det kan søkes om ALIS-tilskudd.

Generell utdanningsplan

En generell utdanningsplan er en plan utarbeidet av utdanningsvirksomheten (kommunen) for spesialistutdanning innenfor en gitt spesialitet (her allmennmedisin).

Den generelle utdanningsplanen skal blant annet inneholde en oversikt over hvilke læringsmål og læringsaktiviteter som virksomheten kan oppfylle.

Den skal også inneholde hvilke læringsarenaer innenfor og utenfor virksomheten som skal kunne tilby de ulike læringsmålene og hvordan veiledning og vurdering organiseres og gjennomføres i virksomheten for hver enkelt spesialitet.

Her finner du planen

Generell utdanningsplan for spesialisering i allmennmedisin

Individuell veiledning

Individuell veiledning av leger i spesialisering i allmennmedisin er obligatorisk og gjennomføres i henhold til spesialistforskriftens krav. 

Veilederen skal være spesialist i allmennmedisin (med enkelte unntak). Det er kommunens ansvar å finne veileder til ALIS (spesialistforskriften § 25).

Det er ideelt hvis veilederen jobber på samme læringsarena (f.eks. legekontor) som ALIS, men det er ikke en forutsetning.

Har du spørsmål?

Les mer på nettsidene til ALIS:

ALIS.no

Ta kontakt med virksomhetsleder i Rehabilitering og legetjenester:

David Johnstone Sørensen