Kurs og samtaler innenfor psykisk helse og rus

Kort fortalt

 • Kommunen tilbyr ulike kurs og gruppetilbud for mennesker som sliter med bekymringer, angst, stress, depresjon, søvn med mer.
 • Kursplanen blir oppdatert to ganger i året, eller ved behov.
 • Vi oppdaterer denne siden med nye oppstartsdatoer så fort de er klare.

Er du pårørende og ønsker noen å snakke med?

Er du pårørende til noen som opplever utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus?

Vi arrangerer kvelder for pårørende med ulike temaer. Her vil også ansatte fra andre tjenester i kommunen delta.

Følg med under aktuelt på nettsiden vår og i lokalavisene. 

Ta også gjerne kontakt med oss på telefonnummer 90 77 11 66 hvis du ønsker noen å snakke med.

Er det bare meg? – kurs

Her gir vi deg gode verktøy for å jobbe med ulike utfordringer på egenhånd. Kurset krever ingen forberedelse og du trenger ikke å ta med deg noe.

Aktuelle temaer

Tankekluss

Du får en innføring i hva tanker er og hvordan du kan håndtere vanskelige tanker. Vi presenterer ulike verktøy, som du får mulighet til å arbeide med på kurset. Vi legger også opp til noe samarbeid med de andre kursdeltakerne.

Klump i magen – hva er det kroppen forsøker å fortelle?

Du får en innføring i hva følelser er og hvordan du kan forstå og leve med ulike følelser. Vi presenterer ulike verktøy, som du får mulighet til å arbeide med på kurset. Vi legger også opp til noe samarbeid med de andre kursdeltakerne.

Jeg kan! 

Du får en innføring i hva selvfølelse er, hvordan du kan trene opp selvfølelsen og finne dine styrker. Vi presenterer ulike verktøy, som du får mulighet til å arbeide med på kurset. Vi legger også opp til noe samarbeid med de andre kursdeltakerne.

Praktiske opplysninger

Neste kursrekke starter i uke 34, og det går nye kurs gjennom hele høstsemesteret.

Kurset holdes på mandager kl. 12.15–15.15 og vi møtes i 4. etasje i Kolben på Kolbotn.

Kontakt oss på telefon 90 77 11 66 (kl. 12.00–13.30 mandag til fredag) for mer informasjon og påmelding.

«Takk, bare bra (60+)» – kurs

"Takk, bare bra..." er et kurs for å forebygge og mestre depresjon. Det er for deg over 60 år, og som som ikke har det så bra.

Mange eldre opplever ulike former for tap, som dårligere helse, eller at de mister venner, familie og jobb.

Dette kan føre til

 • tristhet
 • smerter
 • indre uro
 • engstelse
 • depresjon

Det blir gjennomført en samtale før kurset.

Vi planlegger nytt kurs med oppstart i september. Kurset vil være i Kolben kulturhus. Mer informasjon kommer.

Kontakt for påmelding og spørsmål

Torgunn Lippestad Dahl
Tlf: 95 73 64 37
Torgunnlippestad.dahl@nordrefollo.kommune.no

Tove Embretsen
Tlf: 46 50 32 85
Tove.embretsen@nordrefollo.kommune.no

Stå opp – søvnbehandling i gruppe

«Stå opp» er søvnbehandling i gruppe for voksne med kroniske søvnproblemer. Behandlingen er krevende, men dokumentert som svært effektiv for de som opplever at de ikke sover lenge nok, eller godt nok over tid.

Behandlingen er basert på kognitiv atferdsterapi. Vi snakker om søvn og gode søvnrutiner, og søvnrestriksjon etter individuell kartlegging i søvndagbok.

Praktiske opplysninger

Det er noen få forhold som kan gjøre at tilbudet ikke passer for deg. Derfor kaller vi inn til en samtale i forkant. Du må også kunne møte på de to første kursdagene.

Informasjon og påmelding  
Kontakt oss på telefon: 93 27 16 17 eller send e-post til: Frisklivssentralen

Bekymringsmestring – kurs

Mange strever med stress, bekymringer og angst i hverdagen. Dette kan ta stor plass og redusere livskvaliteten.

Kurset skal hjelpe deg til en mer avslappet hverdag og har dokumentert effekt. Innholdet bygger på prinsipper fra metakognitiv, mindfulness og emosjonsfokusert terapi.

Kurset består av teori, praktiske øvelser og hjemmeoppgaver.

Hvem passer kurset for?

For å delta på kurs i bekymringsmestring, må du

 • være plaget av engstelse og bekymringer over lang tid
 • oppleve at din engstelse og bekymring går ut over din livskvalitet og daglige fungering
 • oppleve noen av følgende plager:
  • vedvarende nervøsitet
  • stress
  • skjelving
  • muskelspenninger
  • brystsmerter
  • svette
  • ørhet
  • hjertebank
  • svimmelhet
  • ubehag i magen, eller
  • søvnvansker
 • ønske hjelp til en mer avslappet hverdag

Kurs i bekymringsmestring passer for personer som

 • forstår norsk muntlig og skriftlig
 • kan konsentrere seg og vil kunne følge undervisningen
 • har et vanlig evnenivå 
 • ikke har en aktiv psykoseproblematikk

Kurset kan ikke erstatte tett individuell oppfølging av personer som er suicidale. Personer som er suicidale har hyppige tanker eller planer om å skade seg selv, eller ta sitt eget liv.

Hva kan du lære på kurset?

På kurset vil vi gå gjennom flere ulike temaer. Disse kan være nyttige for å håndtere angst og bekymringer på mer hensiktsmessige måter.

Ulike erfaringer og behov

Temaene er knyttet til både tanker, følelser og kroppen er en del av kurset. Ulike kursdeltakere vil gjøre seg ulike erfaringer med de ulike temaene.

Det du opplever som mest nyttig opplever ikke nødvendigvis personen som sitter ved siden av deg som mest nyttig.
 
Noen liker best å arbeide med tankene. Andre foretrekker å arbeide med følelsene. Noen synes det er mest nyttig å arbeide direkte med kroppen, med for eksempel  pusteøvelser og mindfulness-meditasjon.

Vi har imidlertid alle både tanker, følelser og en kropp. Det vil derfor være nyttig for alle å prøve ut å arbeide med alt.

Finn strategier du kan bruke etter kurset

Etter fullført kurs velger du selv hva du ønsker å fortsette å trene på og å ta med deg videre.

På kurset vil du blant annet lære mer om hva angst og bekymringer er.
 
Du vil få muligheten til å utforske om det å bekymre seg virkelig er ukontrollerbart. Du vil lære om hva som er uhensiktsmessige og hensiktsmessige måter å håndtere bekymringer på.

Du vil lære å skille mellom bekymringer og reelle problemer. Du vil også lære hvordan du kan løse reelle problemer på en effektiv måte.

Du vil se hvordan tolkningene dine kan påvirke hva du føler og hvordan du handler. Du vil også utforske om tankene dine alltid er sanne.

Gi slipp på bekymringer og bli glad i deg selv

Du vil lære hvordan du kan gi slipp på bekymringer, og hva det vil si å meditere. Du vil lære forskjellen på være-modus og gjøre-modus, og hvordan du kan være mer til stede i øyeblikket. Du vil lære å kjenne etter på egne ønsker og behov, og gi uttrykk for disse.

Du vil bli bedre i stand til å tåle ubehagelige følelser og kroppsfornemmelser. Du vil også bli bedre til å tåle at livet er et uforutsigbart prosjekt.

Og kanskje viktigst av alt, så håper vi at du vil lære å bli mer glad i deg selv. Vi håper også at du viser deg selv mer varme og omtanke.

Temaer og kursdager

Kurset er delt inn i ti samlinger, med ulike temaer. I tillegg er det en oppfølgingsdag etter noen uker. Hver kursdag varer 2,5 time, inkludert pause.

For å få maksimalt utbytte av kurset må du delta på alle samlingene og gjøre en ukentlig hjemmeoppgave.

Første dag får du boken, «Kurs i bekymringsmestring», en arbeidsbok du skal bruke aktivt på kurset. 

Kurset er delt inn i ti samlinger, med ulike temaer.

Oversikt over kursdagene (pdf)

Øvelser

Landingsøvelse

Praktiske opplysninger 

Du trenger ikke henvisning fra lege for å være med på kurset, men du må være innstilt på å gjøre en innsats selv. 

Det blir ikke gjennomført samtale før kurset.

Pris

Kurset koster 600 kroner, noe som dekker arbeidsboka.

Tid og sted

Høstens kurs starter i uke 35 (onsdager) og uke 41 (torsdager). Kursene holdes fra kl. 09.00–11.30.

Informasjon og påmelding

Kontakt oss på telefon: 90 77 11 66 (kl. 12.00–13.30 mandag til fredag).

Å ta seg frem i livet

Velkommen til gratis informasjonskvelder om psykisk helse, med perspektiv fra bruker, pårørende og fagpersoner. Arrangementene er åpne for alle og har som mål å øke kunnskap og forståelsen for psykiske lidelser.

Vi jobber med høstens program. Mer informasjon kommer.

Når og hvor?

Kl. 18–21, foajeen i Rådhusteatret i Ski, Idrettsveien 8

Det er gratis å delta og enkel bevertning.

Arrangører

 • Akershus universitetssykehus HF, ved Follo DPS, BUP og ARA
 • Kommunene Nordre Follo, Frogn, Ås og Nesodden
 • Mental Helse
 • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helsevern (LPP)

Relasjonsgruppa – en psykodynamisk korttidsgruppe

Oppstart i august 2024.

Om kurset

De fleste mennesker opplever i perioder utfordringer i hverdagen:

 • på jobben
 • under studier
 • i familie/parforhold
 • i samvær med venner
 • som foreldre, eller
 • i forhold til seg selv

For noen kan vanskene føre til at man føler seg fastlåst eller begrenset på viktige områder i livet.

For å komme seg videre kan løsningen ofte være å se nærmere på seg selv; på sine relasjoner, reaksjoner og mønstre.

Ofte er det en nær sammenheng mellom psykiske plager og erfaringer/samspill med andre mennesker i nåtid eller fortid.

Ens relasjonelle erfaringer kan altså være knyttet til plager som for eksempel

 • depresjon
 • angst
 • lav selvfølelse
 • stress
 • anspenthet, og
 • utilstrekkelig utnytting av egne evner

I en terapigruppe kan man møte andre som strever med lignende eller i andre områder i livet.

Endring skjer i samspill og deling med de andre, og det kan føre med seg økt opplevelse av egenverd, livskvalitet og frihet i eget liv.

For å få godt utbytte av gruppen er det viktig at du er villig til å dele tanker og følelser knyttet til dine utfordringer.  

Påmelding

Oppstart i august 2024.

Før oppstart får du tilbud om uforpliktende, individuelle samtaler der det gjøres en vurdering om gruppeterapi er egnet tilbud for deg, og for å sikre riktig gruppesammensetning.

Ta gjerne kontakt for å finne ut om dette kan være noe for deg.  

Antall deltakere: 6-8 personer.  
Tid og sted: Oppstart i januar 2024. Ukentlig på tirsdager fra kl. 13.30-15.00.  
Varighet: Januar 2024 - juni 2024.  

Praktiske opplysninger

Gruppemøtene foregår i lokalene til Rask psykisk helsehjelp, i Kolben kulturhus, 4. etasje.  

Denne gruppa er ikke egnet for deg som har en alvorlig psykisk lidelse, autismespekterlidelse, er i aktiv rus eller er i annen behandling ved spesialisthelsetjenesten eller privatpraktiserende psykolog.

Det legges ikke opp til bruk av tolk, så det er viktig at du har god nok språkforståelse i norsk.  

Ansvarlige terapeuter

Ingeborg Heggum, spesialterapeut
Lang erfaring med grupper innenfor Spesialisthelsetjenesten. Er også kursholder.

Jarle Hofmo Einarsen, spesialterapeut
Tar utdanning ved Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi (IGA), og vil derfor være under veiledning av godkjent gruppeanalytiker under gruppeforløpet.    

Ta kontakt for ytterligere informasjon og avtale.

Kontaktinformasjon

Rask psykisk helsehjelp

Telefon: 90 77 11 66 

Telefontid: Hverdager kl. 12.00-13.30

Adresse: Strandliveien 1 - Kolben kulturhus, 4. etasje.

Kontaktskjema for samarbeidspartnere

Som samarbeidspartner kan du bruke skjemaet under for å gi informasjon om ulike kurs. 

Kontaktskjema