Kurs og samtaler

Kort fortalt

Kommunen tilbyr ulike kurs og gruppetilbud for mennesker som sliter med bekymringer, angst, stress, depresjon, søvn med mer.

Er du pårørende og ønsker noen å snakke med?

Er du pårørende til noen som opplever utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus? Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker noen å snakke med?

Rask psykisk helsehjelp

Telefon: 90 77 11 66 

Telefontid: Hverdager kl. 12.00-13.30

Adresse: Strandliveien 1 - Kolben kulturhus ,4. etasje.

Pårørendekvelder

Vi vil også arrangere pårørendekvelder med ulike temaer. Her vil også andre virksomheter og tjenester delta. Følg med under aktuelt og i lokalpressen. 

Å ta seg frem i livet - informasjonskvelder

Å ta seg frem i livet – når en forholder seg til psykiske helseutfordringer er en serie informasjonskvelder med ulike temaer knyttet til psykisk helse og rus.

Vi jobber med et nytt program som vil gå over tre kvelder i løpet av våren 2023. 

Er det bare meg? - kurs

Her gir vi deg gode verktøy for å jobbe med ulike utfordringer på egenhånd. Kurset krever ingen forberedelse og du trenger ikke å ta med deg noe.

Aktuelle temaer

Tankekluss

Du får en innføring i hva tanker er og hvordan du kan håndtere vanskelige tanker. Vi presenterer ulike verktøy, som du får mulighet til å arbeide med på kurset. Vi legger også opp til noe samarbeid med de andre kursdeltakerne.

Klump i magen – hva er det kroppen forsøker å fortelle?

Du får en innføring i hva følelser er og hvordan du kan forstå og leve med ulike følelser. Vi presenterer ulike verktøy, som du får mulighet til å arbeide med på kurset. Vi legger også opp til noe samarbeid med de andre kursdeltakerne.

Jeg kan! 

Du får en innføring i hva selvfølelse er, hvordan du kan trene opp selvfølelsen og finne dine styrker. Vi presenterer ulike verktøy, som du får mulighet til å arbeide med på kurset. Vi legger også opp til noe samarbeid med de andre kursdeltakerne.

Praktiske opplysninger

Tid og sted 
I løpet av høsten blir det arrangert kurs hver måned. Kurset går på mandager kl. 08.30-11.30.
Vi møtes i Kolben, 4. etasje.

Informasjon og påmelding  
Kontakt oss på telefon: 90 77 11 66 (kl. 12.00–13.30 mandag til fredag). 

Hvordan mestre depresjon? - kurs

Har du en mild eller moderat depresjon? Vil du lære å håndtere tunge tider i livet bedre? Kurset er bygd på kognitiv og sosial læringsteori og er basert på undervisning og hjemmearbeid. Du får lære metoder og teknikker for å endre tanke- og handlingsmønstre, som vedlikeholder og forsterker nedstemthet/depresjon.

Målet med kurset er å

 • redusere graden av nedstemthet/depresjon.
 • redusere varigheten av depresjon.
 • redusere negative følger av depresjon.
 • forebygge nye episoder med depresjon.

Praktiske opplysninger

Du deltar i en gruppe med åtte til tolv deltagere. Gruppen møtes én gang per uke i åtte uker. Etter dette følger to oppfølgingsdager, etter ca. fire og åtte uker.

Hver kursdag varer  2,5 time, inkludert pause. Første kursdag får du en arbeidsbok du skal bruke aktivt på kurset. 

Du trenger ikke henvisning fra lege for å delta på kurset, men du må være innstilt på å gjøre en innsats selv. Kursleder inviterer til en forsamtale der hen informerer om innhold og form, og vurderer om kurset passer for deg.

Tid og sted
Neste kurs blir våren 2023. 

Pris 
Kurset koster 500 kroner. 

Informasjon og påmelding
Kontakt oss på telefon: 90 77 11 66 (kl. 12.00-13.30 mandag til fredag).

 

«Takk, bare bra (60+)» - kurs

Kurset er for personer over 60 år og handler om hvordan du kan mestre og forebygge depresjon. Du lærer hvordan du kan endre negative tanker og følelser slik at du får det bedre.

Mange eldre opplever dårligere helse og at de mister venner, familie og jobb. Dette kan føre til tristhet, indre uro, angst eller depresjon. Forskning viser at de kognitive metodene du lærer på kurset er effektive for å redusere symptomer og øke livskvalitet. 

Praktiske opplysninger

Kursleder inviterer til en forsamtale der hen informerer om innhold og form, og vurderer om kurset passer for deg.

Pris 
Kurset koster 500 kroner. 

Påmelding
Torgunn Lippestad Dahl - tlf: 95 73 64 37, torgunnlippestad.dahl@nordrefollo.kommune.no eller Tove Embretsen - tlf: 46 50 32 85, tove.embretsen@nordrefollo.kommune.no  

Tid og sted
Kurset starter 8.sept kl 14:30-16:30 (8 ganger). Vi møtes i Oppegård gamle rådhus.

«Stå opp» – søvnbehandling i gruppe

«Stå opp» er søvnbehandling i gruppe for voksne med kroniske søvnproblemer. Behandlingen er krevende, men dokumentert som svært effektiv for de som opplever at de ikke sover lenge nok, eller godt nok over tid.

Behandlingen er basert på kognitiv atferdsterapi og vi snakker om søvn og gode søvnrutiner, samt søvnrestriksjon etter individuell kartlegging i søvndagbok.

Praktiske opplysninger

Det er noen få forhold som kan gjøre at tilbudet ikke passer for deg. Derfor kaller vi inn til en samtale i forkant. Det er også en forutsetning at du kan møte på de to første kursdagene.

Informasjon og påmelding  
Kontakt oss på telefon: 93 27 16 17 eller send e-post til: Frisklivssentralen

Bekymringsmestring - kurs

Mange strever med stress, bekymringer og angst i hverdagen. Dette kan ta stor plass og redusere livskvaliteten.

Kurset skal hjelpe deg til en mer avslappet hverdag og har dokumentert effekt. Innholdet bygger på prinsipper fra metakognitiv terapi, mindfulnessbaserte terapier og emosjonsfokusert terapi.

Kurset består av teori, praktiske øvelser og hjemmeoppgaver.

Hvem passer kurset for?

For å delta på kurs i bekymringsmestring må du oppfylle disse kravene:

 1. Du er plaget av vedvarende engstelse og bekymringer.
 2. Du opplever at din engstelse og bekymringsaktivitet går ut over din livskvalitet og daglige fungering.
 3. Du opplever noen av følgende plager: vedvarende nervøsitet, opplevelse av å være stresset, skjelving, muskelspenninger, brystsmerter, svette, ørhet hjertebank, svimmelhet, ubehag i magen eller søvnvansker.
 4. Du ønsker hjelp til en mer avslappet hverdag.

Kurs i bekymringsmestring passer ikke for personer som

 • ikke forstår norsk muntlig og skriftlig
 • har store vansker med oppmerksomhet og konsentrasjon, og som dermed vil ha vansker med å følge undervisningen
 • har en betydelig svekket kognitiv fungering eller et evnenivå under normalområdet
 • har en aktiv psykoseproblematikk

Kurset kan ikke erstatte tett individuell oppfølging av personer som er suicidale (som har hyppige tanker eller planer om å skade seg selv eller ta sitt eget liv).

Hva kan du lære på kurset?

På kurset vil vi gå gjennom flere ulike temaer som kan være nyttige for å håndtere angst og bekymringer på mer hensiktsmessige måter.
 
Ulike erfaringer og behov
Temaene er knyttet til både tanker, følelser og kroppen er en del av kurset. Ulike kursdeltakere vil gjøre seg ulike erfaringer med de ulike temaene.

Det du opplever som mest nyttig er ikke nødvendigvis det samme som personen som sitter ved siden av deg opplever som mest nyttig.
 
Noen liker best å arbeide med tankene, andre foretrekker å arbeide med følelsene, og noen synes det er mest nyttig å arbeide direkte med kroppen gjennom for eksempel pusteøvelser og mindfulness-meditasjon.

Vi har imidlertid alle både tanker, følelser og en kropp. Det vil derfor være nyttig for alle å prøve ut å arbeide med alt.
 
Finn strategier du kan bruke etter kurset
Etter fullført kurs velger du selv hvilke strategier og ferdigheter du ønsker å fortsette å trene på og å ta med deg videre.

På kurset vil du blant annet lære mer om hva angst og bekymringer er.
 
Du vil få muligheten til å utforske om det å bekymre seg virkelig er ukontrollerbart. Du vil lære om hva som er uhensiktsmessige og hensiktsmessige måter å håndtere bekymringer på. Du vil lære å skille mellom bekymringer og reelle problemer, og hvordan du kan løse reelle problemer på en effektiv måte.

Du vil se hvordan tolkningene dine kan påvirke hva du føler og hvordan du handler, og utforske om tankene dine alltid er sanne.
 
Gi slipp på bekymringer og bli glad i deg selv
Du vil lære hvordan du kan gi slipp på bekymringer, og hva det vil si å meditere. Du vil lære forskjellen på være-modus og gjøre-modus, og hvordan du kan være mer til stede i øyeblikket. Du vil lære å kjenne etter på egne ønsker og behov, og gi uttrykk for disse.

Du vil bli bedre i stand til å tåle ubehagelige følelser og kroppsfornemmelser, og til å tåle at livet er et uforutsigbart prosjekt.

Og kanskje viktigst av alt, så håper vi at du vil lære å bli mer glad i deg selv, og vise deg selv enda mer varme og omtanke.

Temaer og kursdager

Kurset foregår én gang per uke i ni uker. I tillegg kommer en oppfølgingsdag etter cirka fire uker. Hver kursdag varer 2,5 time, inkludert pause.

For å få maksimalt utbytte av kurset må du delta på alle samlingene og gjøre en ukentlig hjemmeoppgave. Første dag får du boken, «Kurs i bekymringsmestring», en arbeidsbok du skal bruke aktivt på kurset.

Kurset er delt inn i ni samlinger, med ulike temaer.

Oversikt over kursdagene

Øvelser

Landingsøvelse

Praktiske opplysninger 

Du trenger ikke henvisning fra lege for å være med på kurset, men du må være innstilt på å gjøre en innsats selv. 

Det blir ikke gjennomført forsamtale.

Pris
Kurset koster 500 kroner.
Kursdeltakere må også betale for materiell.

Tid og sted 
Neste kurs starter opp i midten av januar 2023. Nærmere dato kommer. 

Informasjon og påmelding
Kontakt oss på telefon: 90 77 11 66 (kl. 12.00-13.30 mandag til fredag).

Mediyoga

Terapi innenfor Rask Psykisk Helse kan være mer enn samtaleterapi. Vi tilbyr MediYoga som en behandlingsform der målet er at kropp og sinn skal kobles sammen.

Hva er MediYoga?

Dette er trening som bidrar til fysisk og mental styrke. Denne formen for trening passer godt for de som ønsker økt ro i sinn og kropp.

Har du mye stress og ubalanse i din hverdag? Har du symptomer på mild til moderat angst, depresjon eller ryggsmerter som fører til angstsymptomer?  

Medisinsk yoga er basert på resultater med forankring forskning og utføres av helsepersonell. MediYoga (medisinsk yoga) består av pust, øvelser, hvile/avspenning, meditasjon og mantra.  

Pust

Lange dype åndedrag. Fyll lungene med luft og pust sakte ut og inn. Dette kan påvirke nervesystemet, hormoner, immunforsvaret og …. våre tanker. Her kan vi oppnå optimal balanse og indre ro.  

Øvelser

Enkle og rolige øvelser som stimulerer nervesystemet fra nederst i ryggraden og helt opp i toppen av hodet. Myker opp og strekker ut i rygg og nakke. Hovedregel i MediYoga er at det aldri skal gjøre vondt og øvelsene tilpasses ved skade eller smerter.  

Hvile og avspenning

Kroppsskanning og avspenningsøvelser. Det trenes på økt bevissthet og finne roen.  

Meditasjon

MediYoga avsluttes med en 10 til 12 minutters meditasjon. Dette er en aktiv og våken handling som kan øke vår bevissthet og tilstedeværelse i nuet. Dette kan videre styrke oss i møte med det som er.   

Mantra

Stemme, vibrasjoner og lydfrekvenser. Vi toner inn når vi starter og uttoning for å avslutte MediYoga timen.  

Yoga-stillingene har effekt på en rekke plager, som blant annet:

 • Ryggsmerter
 • Stress
 • Utbrenthet
 • Migrene
 • Angst
 • Høyt blodtrykk  

Tenker du dette kan være en behandlingsform for deg kontakter du vår vakttelefon som er åpen mellom kl. 12.00-13.30, mandag-fredag. Der vil det bli tatt en kartlegging av deg for å vurdere om dette er tilbudet for deg. Du vil videre bli kontaktet av MediYoga instruktør for en forsamtale.  

Neste kurs starter 7. mars (uke 10).