Solborg bo- og aktiviseringssenter ligger landlig til og har 64 sykehjemsplasser i tillegg til dagsenterplasser. Sentralkjøkkenet i kommunen er plassert på Solborg.

Om sykehjemmet

Sykehjemmet ble bygget i 1957 og er dermed et av kommunens eldste sykehjem. Bygget har i flere omganger blitt påbygget og rehabilitert. Vi har fine uteområder og en asfaltert tursti som går rundt hele området.

Vårt nyeste tilskudd i hagen er et orangeri, hvor vi kan så og dyrke våre egne planter og som beboere og brukere kan hygge seg i.

Solborg, sykehjemmet med det store hjertet, ønsker at alle medarbeidere bidrar til å gi beboere og brukere positive møter og gode øyeblikk. Vi satser på kultur og aktiviteter hvor alle yrkesgrupper kan være med å spre glede.

Dyr skaper trivsel! Katten vår, Trygve, er til stor glede for våre beboere og ansatte.

Vi samarbeider med frivillige organisasjoner og har besøkshund og kiosktralle-ordning via Røde Kors.

Service- og velværetilbud

Frisør og fotpleier er på huset en til to ganger i uken eller etter behov. De tilbyr behandlinger til beboerne.

Frisør Monica, telefon: 91 86 32 16

Fotpleier Malika, telefon: 90 69 02 37

Praktiske opplysninger

Det er gratis å parkere på Solborg.

Mer informasjon om tilbudene våre og det som skjer på institusjonen finner du på Facebooksiden til Solborg bo- og aktiviseringssenter.

Kontaktinformasjon

Solborg bo- og aktiviseringssenter

 • Telefon 64 85 32 00/ 95 12 98 62
 • Døgnbemannet telefon 47 51 10 46
 • Leder Anne Elisabeth Bredvold: telefon 97 95 94 03
 • Personalsekretær Anita Gulbrandsen: telefon 95 83 87 54
 • Fagutviklingssykepleier Borghild Wennersgaard: telefon 45 65 26 79
 • Dagsenter 47 97 21 54 (Terese Støylen)

Besøksadresse 
Eikjolveien 1, 1400 Ski

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski

Følg Solborg bo- og aktiviseringssenter på Facebook

Avdeling 1

 • Tlf 45 72 08 54 (avdelingsleder Trine Hagelin)
 • Tlf 94 78 63 88 (arbeidsrom)
 • Tlf 94 78 27 87 (natt)

Avdeling 2

Avdeling 2A:

 • 47 97 21 54 Avdelingsleder Terese Støylen
 • 48 02 68 73 Ansatte/gang
 • 48 02 84 36 Natt

Avdeling 2B:

 • 45 72 08 54 Avdelingsleder Trine Hagelin
 • 47 50 48 36 Arbeidsrom
 • 47 71 13 01 Fagsykepleier
 • 48 04 15 21 Natt

Avdeling 4 – Eikjoltunet

 • Avdelingsleder Anne Misje: telefon 47 70 96 49
 • 90 57 67 13 (475 11 046) Sykepleier / vakttelefon / E vakt
 • 91 84 61 56 Øst 1
 • 91 84 70 38 Øst 2
 • 47 90 81 13 Vest 1
 • 91 84 18 66 Vest 2
 • 47 75 30 74 Sør 2
 • 91 84 58 85 Nord 1
 • 91 84 37 12 Nord 2
 • 91 84 58 72 Nord 3
 • 94 02 77 29 Natt 1
 • 94 00 69 88 Natt 2
 • 96 94 97 67 Natt 3

Kommunikasjon med nettbrett

Alle sykehjem og omsorgsboliger har egne ipader som brukes til videosamtaler mellom brukere og deres pårørende og bekjente.

Er du pårørende eller bekjent, og ønsker å benytte deg av tilbudet? Ta kontakt med sykehjemmet og den aktuelle avdelingen din pårørende bor på.

Her finner du oss

Besøksadresse:

Eikjolveien 1
1400 Ski

Telefon: 64 85 32 00

Kort om sykehjemmet 

Solborg bo- og aktiviseringssenter har 65 sykehjemsplasser. I tillegg har senteret dagsenterplasser.

Kontaktinformasjon

Telefon

 • 64 85 32 00/95 12 98 62
 • 47 51 10 46 (døgnbemannet telefon)

Leder Anne Elisabeth Bredvold

Telefon 97 95 94 03

Besøksadresse
Eikjolveien 1, 1400 Ski

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski

Følg Solborg bo- og aktiviseringssenter på Facebook
 

Her finner du oss

Besøksadresse:

Eikjolveien 1
1400 Ski

Telefon: 64 85 32 00