Den kulturelle spaserstokken

Kort fortalt

Den kulturelle spaserstokken er en nasjonal ordning som skal legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren.

Hva er den kulturelle spaserstokken?

  • Den kulturelle spaserstokken (DKSS) er en nasjonal ordning. Den skal legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det kan utvikles gode kunst- og kulturprosjekter for eldre lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.
  • Midlene skal i hovedsak benyttes til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet, gjerne i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstnere og andre kulturaktører på lokalt eller regionalt nivå.
  • Kulturliv har ansvaret for å planlegge og gjennomføre Den kulturelle spaserstokken i Nordre Follo kommune.

Kontaktinformasjon

Carina Vestli Jørgensen

Saksbehandler, Folkehelse og kultur