Se kart og arealplaner

Kort fortalt

  • I kartportalen finner du mange ulike applikasjoner innenfor flere fagfelt med til enhver tid oppdaterte data.
  • Kartapplikasjonen Nordre Follo kart er tilpasset for mobil og nettbrett.
  • I kartapplikasjonen Innsyn publikum finner du kart over eiendommer, hva eiendommen din er regulert til, turkart og flybilder/skråfoto. Applikasjonen fungerer kun på pc.

Kartportalen

I portalen finner du ulike kartapplikasjoner og tjenester med til enhver tid oppdaterte data. Her finner du blant annet skråfoto, historiske kart, turkart og andre kart innenfor ulike fagfelt.

Nordre Follo kart for mobil

Kartapplikasjonen Nordre Follo kart er en enkel applikasjon med grunnkart, eiendomsgrenser og arealplaner tilpasset for mobil og nettbrett.

Innsyn publikum

Du kan søke på boligens adresse eller gårds- og bruksnummer. Da kan du se informasjon om eiendommen din og hvilke arealplaner som gjelder for eiendommen. Applikasjonen fungerer kun på pc.

Søk i Innsyn publikum

Her kan du lese mer om hvordan du bruker kartet.

Du kan finne arealplaner for din eiendom

arealplaner.no kan du finne ut hva eiendommen din er regulert til. Du kan velge å søke på adresse eller gårds- og bruksnummer for din eiendom. Du får listet opp alle planer som gjelder for din eiendom. Mer informasjon om en plan får du opp ved å velge en av arealplanene som er listet opp.

Du kan skrive ut kartet i Innsyn publikum

Hvis du ønsker å skrive ut kartet velger du den nederste funksjonsknappen  på venstre side i kartbildet.

Utskriften erstatter ikke situasjonskartet som er et krav i bygge- og delesøknader eller søknader om arealoverføring.

Her kan du kjøpe situasjonskart:

Nordre Follo e-torg

Du kan se flybilder og historiske flybilder i Innsyn publikum

Du kan se de nyeste flybildene over et område eller om de vil se historiske flybilder. Ved å velge den nest nederste funksjonsknappen på venstre side  vil du få en oversikt over alle tilgjengelige flyfoto i kommunen.

Du velger hva du vil se ved å trykke på de tre prikkene og velger «Legg til prosjekt».

Du kan se skråfoto

Du kan se skråfoto i en egen applikasjon i Kartportalen eller i Innsyn publikum. Hvis du vil se bilder av et område fra ulike retninger i Innsyn publikum, kan du bruke høyre musetast i ønsket område. Du vil få opp flere valg. Velg skråfoto  Da åpner det seg et nytt nettleservindu i en ny fane. For å skifte retning, velger du N (north/nord, E (east/øst), S (south/sør) eller W (west/vest). Øverst til venstre i bildene kan du velge ulike år for å sammenligne. Ønsker du kun å se et bildevindu velger du «øyet» på linjen øverst på høyre siden.

Du kan se historiske kart

Ønsker du å se på historiske kart for Nordre Follo kan du se det i Kartportalen.
Du kan sveipe deg til siden ved bruk av funksjonsknappen på venstre side.

Kontaktinformasjon

Hver tirsdag og torsdag klokken 08.30-11.00 og 12.00-15.15 er saksbehandler fra geodata og oppmåling tilgjengelig på telefon 46 95 33 24.

Postadresse:

Nordre Follo kommune
Geodata og oppmåling
Postboks 3010
1402 Ski

Send oss dokumenter digitalt her (logg inn med elektronisk ID)

Telefon sentralbord: 02178