Konsesjon og konsesjonsfrihet

Kort fortalt

  • Når du kjøper, arver eller får (erverver) en eiendom må du i tillegg til skjøte fylle ut enten en egenerklæring om konsesjonsfrihet eller søke om konsesjon. 
  • Konsesjon er blitt innført for å beskytte landbrukseiendommene i Norge. De fleste har ikke landbrukseiendom, og kan søke kommunen om å bli fritatt fra å måtte søke om konsesjon. 
  • Eiendommer som inngår i sameier eller er typiske «by-enheter» er som oftest fritatt for egenerklæring. 
  • Søknad om fritak for konsesjon/egenerklæring om konsesjonsfrihet må sendes kommunen innen fire uker etter at kjøpekontrakten for eiendommen er undertegnet. Svar blir sendt elektronisk via Altinn.
  • Her finner du svar på de mest stilte spørsmålene kommunen får om konsesjon. 

Hva er konsesjonsfrihet?  

Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave og så videre. Fast eiendom er for eksempel her hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer. Konsesjonsfrihet er fritak fra å måtte søke om tillatelse til erverv av fast eiendom.  

Hvorfor må jeg søke konsesjonsfrihet? 

Konsesjon er innført for å beskytte landbrukseiendommer i Norge. De fleste har ikke landbrukseiendom, og kan dermed søke kommunen om å bli fritatt fra å måtte søke om konsesjon.  

Koster det noe? 

Ikke i kroner og øre, men du må nok bruke litt av tiden din på å ordne dette.  

Når skal jeg sende inn søknad?  

Søknad om erklæring om fritak fra konsesjon sendes kommunen hvor eiendommen ligger innen fire uker etter at kjøpekontrakten for eiendommen er undertegnet.  

Hvordan søker jeg? 

Fyll ut dette skjemaet, lagre og send det på epost til kommunen: postmottak@nordrefollo.kommune.no.  

Har Nordre Follo nedsatt konsesjonsgrense? 

Nei, Nordre Follo har normal konsesjonsgrense.  

Hvor finner jeg svaret?

Svar blir sendt elektronisk via Altinn. Hvis du ikke har lest brevet der etter 2 dager får du det også i papirversjon i posten.  

Søke om konsesjon 

Jeg har en landbrukseiendom, hvor henvender jeg meg for å søke om konsesjon? Ta kontakt med Follo landbrukskontor på epost follo.landbrukskontor@as.kommune.no
Se Follo landbrukskontors nettside for mer informasjon.  

Hvor finner jeg informasjon om eiendommen min?

Søk opp adressen din i kommunekart eller gårdskart.

Lover og regler

Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv.

Kontaktinformasjon 

Hver tirsdag og torsdag klokken 08.30-11.00 og 12.00-15.15 er saksbehandler fra geodata og oppmåling tilgjengelig på telefon 46 95 33 24.

Postadresse:

Nordre Follo kommune
Geodata og oppmåling
Postboks 3010
1402 Ski

Send oss dokumenter digitalt her (logg inn med elektronisk ID)

Telefon sentralbord: 02178