Leksehjelp

Kort fortalt

  • Nordre Follo kommune tilbyr gratis leksehjelp for elever i grunnskolen.
  • Elevene får tilbud om 60 minutter leksehjelp per uke. 
  • Det er frivillig å delta. 

Målet med leksehjelp

Målet med leksehjelp er å gi eleven hjelp med skolearbeidet, mestringsfølelse og gode rammer for selvstendig arbeid.

Om tilbudet

Nordre Follo kommune tilbyr gratis leksehjelp til alle elever på 3.–10. trinn i grunnskolen. Elevene får tilbud om 60 minutter leksehjelp per uke og det er frivillig å delta. 

Leksehjelpen er ikke en del av grunnskoleopplæringen, men det er nær tilknytning mellom skolearbeidet og leksehjelpen.

Bestemmelsene om spesialundervisning, fag- og timefordeling, individuell vurdering, rett til skyss og kompetansekrav for undervisningspersonalet gjelder ikke for leksehjelpen.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med skolen for å få vite mer om leksehjelp.