Ordensreglement

Kort fortalt

Ordensreglementet inneholder følgende: 

  • regler om orden og oppførsel
  • hvilke tiltak som kan brukes mot elever som bryter reglementet
  • informasjon om hvordan slike saker skal behandles

Ordensreglement for grunnskolene i Nordre Follo

Nordre Follo kommune har vedtatt et kommunalt ordensreglement som gjelder for alle grunnskoler i kommunen. 

Her finner du ordensreglementet for grunnskolene i Nordre Follo, vedtatt i kommunestyret 14. mai 2020. 

Rutiner for samvær og trivsel

Skolene lager egne rutiner for samvær og trivsel på bakgrunn av kommunal forskrift om ordensreglement og gjeldende lovverk.