Ordensreglement

Kort fortalt

Ordensreglementet inneholder følgende: 

  • Regler om orden og oppførsel
  • Tiltak mot elever som bryter reglementet
  • Informasjon om hvordan slike saker skal behandles

Ordensreglement for grunnskolene i Nordre Follo

Kommunen har vedtatt et ordensreglement, som gjelder for alle grunnskolene i kommunen. 

Ordensreglementet for grunnskolene i Nordre Follo

Rutiner for samvær og trivsel

Skolene lager egne rutiner for samvær og trivsel på bakgrunn av kommunens ordensreglement og gjeldende lovverk.

Kontaktinformasjon

Oppvekst og læring i Nordre Follo

Sentralbord  
Telefon 02178

Send e-post til Oppvekst og læring