Pris og betaling

Kort fortalt

Her finner du informasjon om priser og prisreduksjoner på SFO. 

Egenbetaling i barnehage og SFO

På grunn av korona-situasjonen blir det endringer i betalingen våren 2020.

Se informasjon under Korona - skole og barnehage

Priser og reduksjoner fra 1. august 2020

Antall dager Pris
5 dager i uken Kr 3 370
4 dager i uken Kr 2 990
3 dager i uken Kr 2 510
2 dager i uken Kr 2 440
Øvrige  
Pris for kjøp av enkeltdager når skolen er åpen Kr 300
Pris for kjøp av enkeltdager når skolen er stengt Kr 500

Prisreduksjoner

  • Du har rett til søskenmoderasjon på 20 prosent fra og med barn nummer to på SFO.
  • SFO er gratis for barn på 5.-10. trinn med nedsatt funksjonsevne. 

Redusert foreldrebetaling for barn på 1.-2. trinn.

Skoleåret 2020-21 kan foreldre med samlet inntekt lavere enn kr. 617 834 søke om redusert betaling.   

Søk om redusert betaling

Priser og reduksjoner fram til 1. august 2020 (tidl. Oppegård)

Priser fra 1. august 2019 og frem til 1. august 2020.

I Oppegård kan du velge mellom 5, 4, 3 eller 2 dagers opphold per uke, med eller uten tilbud i skolens ferier.

Tabellen under viser priser for ordinær oppholdsbetaling og oppholdsbetaling med tilbud i skolens ferier.

Antall dager Ordinær Tilbud i skolens ferier
5 dager i uken kr 2 950 kr 3 370
4 dager i uken kr 2 570 kr 2 990
3 dager i uken kr 2 190 kr 2 610
2 dager i uken kr 2 030 kr 2 440

Kjøp av en enkelt dag - ordinær skoledag kr. 360

Kjøp av en enkelt dag - ferie og fridag kr. 520

Søskenmoderasjon er 30 prosent for det andre barnet og 75 prosent for det tredje barnet og eventuelt etterfølgende barn.

Betalingssatsene reduseres med 50 prosent etter søknad, hvis foresattes samlede inntekt er under kr 300 000 per år. 

Søk om redusert betaling

Priser og reduksjoner fram til 1. august 2020 (tidl. Ski)

Priser fra 1. august 2018 og frem til 1. august 2020.

Prisen er inkludert mat.

5 dager i uken kr 2 800
4 dager i uken kr 2 230
3 dager i uken  kr 1 680
Søskenmoderasjon 5 dager i uken kr 2 100
Søskenmoderasjon 4 dager i uken kr 1 680
Søskenmoderasjon 3 dager i uken kr 1 340

Kjøp av en enkelt dag - ordinær skoledag kr. 270

Kjøp av en enkelt dag - ferie og fridag kr. 475

Gebyr for sen henting av barn: Per påbegynt kvarter kr 240

Søk om redusert betaling

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om SFO?