Pris og betaling

Kort fortalt

  • Her finner du informasjon om priser og prisreduksjoner i SFO.
  • På grunn av kommunesammenslåingen kan det komme endringer i priser og moderasjonsordninger, da dette ikke er politisk vedtatt ennå. 

Gjeldende priser og prisreduksjoner i tidligere Oppegård kommune

Priser fra 1. august 2019

I Oppegård kan du velge mellom 5, 4, 3 eller 2 dagers opphold per uke, med eller uten tilbud i skolens ferier.

Tabellen under viser priser for ordinær oppholdsbetaling og oppholdsbetaling med tilbud i skolens ferier.

Antall dager Ordinær tilbud i skolens ferier
5 dager i uken kr 2 950 kr 3 370
4 dager i uken kr 2 570 kr 2 990
3 dager i uken kr 2 190 kr 2 610
2 dager i uken kr 2 030 kr 2 440

Kjøp av en enkelt dag - ordinær skoledag    kr 360

Kjøp av en enkelt dag - ferie og fridag         kr 520

Søskenmoderasjon er 30 prosent for det andre barnet og 75 prosent for det tredje barnet og eventuelt etterfølgende barn.

Betalingssatsene reduseres med 50 prosent etter søknad, hvis foresattes samlede inntekt er under kr 300 000 per år. 

Redusert betaling

Gjeldende priser og moderasjonsordninger i tidligere Ski kommune

Priser fra 1. august 2018. Prisen er inkludert mat.

5 dager i uken kr 2 800
4 dager i uken kr 2 230
3 dager i uken  kr 1 680
Søskenmoderasjon 5 dager i uken kr 2 100
Søskenmoderasjon 4 dager i uken kr 1 680
Søskenmoderasjon 3 dager i uken kr 1 340

Kjøp av en enkelt dag - ordinær skoledag   kr 270

Kjøp av en enkelt dag - ferie og fridag       kr 475

Gebyr for sen henting av barn: Per påbegynt kvarter kr 240

Redusert betaling