Pris og betaling

Kort fortalt

Her finner du informasjon om priser og prisreduksjoner på SFO. 

Priser

Priser som gjelder fra og med 1. august 2021

Antall dager Pris
5 dager i uken Kr 3 460
4 dager i uken Kr 3 070
3 dager i uken Kr 2 580
2 dager i uken Kr 2 500
Øvrige  
Pris for kjøp av enkeltdager når skolen er åpen Kr 300
Pris for kjøp av enkeltdager når skolen er stengt Kr 500

Prisreduksjoner

  • Du har rett til søskenmoderasjon på 20 prosent fra og med barn nummer to på SFO.
  • SFO er gratis for barn på 5.-10. trinn med nedsatt funksjonsevne. 

Redusert foreldrebetaling for barn på 1.-4. trinn.

Familier med samlet inntekt lavere enn kr. 617 834, kan nå søke om redusert betaling for skoleåret 2021/2022.

Søk om redusert betaling

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om SFO?