Pris og betaling

Kort fortalt

Her finner du informasjon om priser og prisreduksjoner på SFO. 

Priser

Priser som gjelder fra og med 1. august 2021

Antall dager Pris
5 dager i uken Kr 3 460
4 dager i uken Kr 3 070
3 dager i uken Kr 2 580
2 dager i uken Kr 2 500
Øvrige  
Pris for kjøp av enkeltdager når skolen er åpen Kr 300
Pris for kjøp av enkeltdager når skolen er stengt Kr 500

Prisreduksjoner

  • Du har rett til søskenmoderasjon på 20 prosent fra og med barn nummer to på SFO.
  • SFO er gratis for barn på 5.-10. trinn med nedsatt funksjonsevne. 

Redusert foreldrebetaling for barn på 1.-4. trinn.

Familier med samlet inntekt lavere enn kr 634 337, kan søke om redusert betaling for skoleåret 2021/2022.

Vedtaket vil gjelde fra første måned etter søknadsdato og ut skoleåret.

Søk om redusert betaling

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon SFO

Har du spørsmål om SFO, kan du kontakte SFO ved skolen der barnet ditt går/hører til.