Pris og betaling

Kort fortalt

Her finner du informasjon om priser og prisreduksjoner på SFO. 

Priser og reduksjoner

Antall dager Pris
5 dager i uken Kr 3 370
4 dager i uken Kr 2 990
3 dager i uken Kr 2 510
2 dager i uken Kr 2 440
Øvrige  
Pris for kjøp av enkeltdager når skolen er åpen Kr 300
Pris for kjøp av enkeltdager når skolen er stengt Kr 500

Prisreduksjoner

  • Du har rett til søskenmoderasjon på 20 prosent fra og med barn nummer to på SFO.
  • SFO er gratis for barn på 5.-10. trinn med nedsatt funksjonsevne. 

Redusert foreldrebetaling for barn på 1.-2. trinn.

Skoleåret 2020-21 kan foreldre med samlet inntekt lavere enn kr. 617 834 søke om redusert betaling.   

Søk om redusert betaling

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om SFO?