Dataleveranser for offentlige vei- og parkanlegg

Kort fortalt

  • Målgruppen for informasjonen på denne siden er entreprenører som bygger offentlig infrastruktur.
  • Alle som bygger vei, park, bekkeåpninger, turveier, luftstrekk og så videre skal levere innmålinger til kommunen for å ajourføre det nasjonale grunnkartet.
  • Du som bygger skal levere FKB-data (felles kartdatabase) til kommunen.
  • Bygger du et veianlegg skal du også levere NVDB-data (norsk vegdatabank) til kommunen.

FKB

Alle som bygger ulike anlegg som er synlige på /over bakken skal levere en komplett FKB-leveranse til kommunen i henhold til siste gjeldene produktspesifikasjoner for FKB.

Kommunen har laget egen liste som kan lastes ned her.

Denne listen er en forkortet utgave med påkrevde objekttyper. Du skal levere innenfor alle objekttyper du bygger/endrer.

Er du usikker på hvilke objekttyper som skal leveres, ta kontakt med kommunens virksomhet vei og park eller prosjektleder i kommunen.

FKB nivå A skal leveres for hele kommunen.

NVDB

Alle som bygger offentlig veganlegg skal levere NVDB-leveranse i henhold til NVDB datakatalogs nyeste tilgjengelig versjon som kan hentes her.

SOSI-kontroll

Du som skal måle inn og levere denne dataen til kommunen skal kvalitetssikre dataen og bekrefte at det er gjort en SOSI-kontroll. En slik kontroll kan gjøres via Geonorge sitt program og kan lastes ned her.   

Hvordan skal jeg levere?

Alle leveranser skal sendes til vår e-post FKBogNVDB@nordrefollo.kommune.no.

Det skal leveres med referansesystem euref 89 utm 32 og høydesystem NN2000.

Alle leveranser skal også sendes til aktuelle kontaktperson i kommunen for prosjektet eller prosjektleder dersom det finnes.

Når du leverer inn skal du levere FKB-filer i SOSI-format og i tillegg NVDB om det gjelder vei sammen med en leveranseprotokoll.

Mal for protokoll kan lastes ned fra Vegvesenets nettsider. (OBS! Husk at du som leverer til kommunen må levere med sletteliste for objekter som fjernes)

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, kontakt vei og park på e-post: FKBogNVDB@nordrefollo.kommune.no