Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Kort fortalt

  • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en organisering av helse- og omsorgstjenester for personer med store funksjonsnedsettelser
  • Du har selv rollen som arbeidsleder, og tar ansvar for organiseringen
  • Du må være under 67 år og ha behov for bistand lenger enn 2 år og mer enn 25 timer per uke for å ha rett til BPA.

Hva er brukerstyrt personlig assistanse?

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp som du trenger i og utenfor hjemmet ditt.

Ordningen er for personer med store funksjonsnedsettelser som har behov for assistanse i dagliglivet.

Du er selv arbeidsleder, og du tar et større ansvar for organisering av hjelpen og innholdet i den. 

Målet er at du får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for at du har store funksjonsnedsettelser.

Hvis du helt eller delvis ikke er i stand til å være arbeidsleder selv, kan andre ivareta denne funksjonen når du ønsker det. Det er et krav at arbeidslederrollen blir forsvarlig ivaretatt.

BPA-brukere skal, på lik linje med andre som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester, bruke tilrettelagte tilbud innen varehandel, transport og lignende. 

Koster det noe?

Kommunen kan kreve at du betaler for oppgaver som regnes som praktiske bistandsoppgaver. Dette kan være rengjøring, husholdningsoppgaver og tjenester innbyggerne må kjøpe hvis de ikke kan utføre dem selv.

Husstandens samlede nettoinntekt legges til grunn for egenbetalingssatsen.

Se også lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §11-2.

Slik søker du

Du kan søke om brukerstyrt personlig assistanse ved å bruke søknadsskjemaet under:

Søk om brukerstyrt personlig assistanse

Hva skjer videre?

Mottak og koordinering behandler søknader om BPA. Saksbehandler tar alltid et hjemmebesøk hos søkere for å informere om tjenesten, innhente nødvendig informasjon og vurdere behov og omfang.

Ved beregning av antall timer skal tjenesteomfanget i utgangspunktet være det samme som kommunen ville ha gitt hvis kommunen selv utførte tjenestene.

Du kan velge hvem som skal utføre hjelpen

Har du fått innvilget denne tjenesten, kan du velge leverandører av BPA. Nordre Follo kommune har avtale med tre private leverandører. I tillegg til tre private leverandører, er det også mulig å velge kommunal leverandør av BPA.

Egenbetalingen for praktisk bistandsoppgaver er den samme uansett hvilken leverandør du velger.

Du kan bytte leverandør

Hvis du ikke er fornøyd, kan du bytte til en annen leverandør. Det er ingen begrensinger på hvor mange ganger du kan bytte og du trenger ikke oppgi noen grunn. Du må melde fra til Mottak og koordinering via et utfylt skjema.  

Det vil gå noe tid fra du melder om bytte til du får ny leverandør. I denne perioden vil du fortsatt få tjenester fra din gamle leverandør.

Hvis både du og din(e) assistent(er) ønsker å videreføre ansettelsesforholdet hos ny leverandør, må dere avklare det praktiske med gammel og ny leverandør.

Du kan klage på vedtaket

Hvis du ikke får medhold i klagen, sender vi den til Statsforvalteren for videre behandling. Vi kan hjelpe deg med å skrive klagen.

Lover og retningslinjer

Kommunen har en plikt til å tilby brukerstyrt personlig assistanse. Kommunen avgjør selv innenfor lovens rammer hvilke tjenester som skal tilbys den enkelte bruker, og om de skal gis i form av brukerstyrt personlig assistanse.

Kontaktinformasjon

Mottak og koordinering

Postadresse:
Nordre Follo kommune
Mottak og koordinering
Postboks 3010
1402 Ski

Mottak og koordinering

Husk at du ikke må sende personsensitive opplysninger på e-post.

Telefon:
90 54 82 63, hverdager klokken 9.30-14.00
Telefon sentralbord: 02178