Hebekk omsorgsboliger

Ferdigstilt
  1. Planlegging
  2. Forprosjekt
  3. Byggestart
  4. Gjennomføring
  5. Ferdigstilt
Kommunen vil utrede muligheter for å realisere botilbud med heldøgns helse- og omsorgstjenester for eldre på tomten til tidligere Follo barne- og ungdomsskole.

Prosjektbeskrivelse

Det vil bli gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) for å utrede muligheter for å realisere botilbud med heldøgns helse- og omsorgstjenester for eldre på tomten til tidligere Follo barne- og ungdomsskole. Omsorgsboliger er hovedprioritet, men det vil i arbeidet med KVU også bli sett på muligheter for å kombinere med andre kommunale tjenester.

En konseptvalgutredinger er en faglig utreding av alternative måter å løse et behov på. Arbeidet vil pågå fra august 2023 til våren 2024. Reguleringsarbeid vil pågå parallelt.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Tove Baret Gran
Telefon: 48 22 12 01
E-post: tove.baret.gran@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 21.09.2023