Finstadhallen

Planlegging Ferdigstilt
 1. Planlegging
 2. Forprosjekt
 3. Byggestart
 4. Gjennomføring
 5. Ferdigstilt
Ny flerbrukshall på Finstad bygges på tomten til Finstad skole. Flerbrukshallen er planlagt å stå ferdig til skolestart 2025.

Prosjektbeskrivelse

Hallen skal dekke behovet for gymtimer for Magasinparken ungdomsskole og Finstad skole. Hallen skal også være tilgjengelig for idretten på kvelder og i helgene.

Hallen er planlagt å stå ferdig til høsten 2025.

Status juni 2024

Det gamle bygget er revet

Prosjektet Finstadhallen har nå startet, og vi rigger opp byggeplassen. Anleggsgjerdet er satt opp, og det vil stå der i hele byggeperioden.

Det gamle bygget er revet, og det er klart for å starte byggingen av ny hall.

Parkering og trafikk 

Brakkeriggen er satt opp sør for byggeplassen. På grunn av endret parkering og skilting på Finstad skole, måtte vi igjen se på hvordan vi skulle løse parkeringen.

Vi har lagt opp til at byggeplassadministrasjonen med 4 biler kan parkere på en midlertidig p-plass ved brakkeriggen. Det vil ikke bli mye trafikk når den midlertidige p-plassen er på plass.

Arbeiderne vil parkere på andre tomter på Finstad.

Gang- og sykkelveien har fått skilter med anleggstrafikk. Vi tar spesielt hensyn til at folk skal krysse gang- og sykkelveiene.

Byggeplassadministrasjonen vil komme tidlig og dra sent. 

Skilting på gangveier under byggingen av Finstadhallen juni 2024

Hva vi skal gjøre i sommer

Vi planlegger å starte arbeidet på byggeplassen i uke 27. Arbeidene vil pågå hele sommeren. Det vil være litt roligere produksjon i fellesferien, før vi tar den opp igjen i august.

I den kommende perioden har vi planlagt å

 • klargjøre tomten
 • ta ut masser
 • grave for å legge fundament
 • bygge opp grunnen
 • gjøre grunnarbeider knyttet til vann og avløp
 • legge fundament
 • etablere brønnpark
 • støpe gulv

Leveranser til byggeplassen

Foreløpig er det planlagt at alle leveranser til byggeplassen skal komme via Markveien. Trafikken vil i hovedsak bestå av biler som transporterer masser ut, og etter hvert betongbiler.

Alle anleggsbiler vil kjøre inn på byggeplassen for å losse av. De skal ikke rygge utenfor byggeplassen.

Vi jobber kontinuerlig med at leveransene skal ta hensyn til all annen trafikk og skoleveien til Finstad skole.

Tidspunkt for drift og støy

Vanlig drift på byggeplassen er normalt mellom kl 07:00 – 19:00 på hverdager. Det er i utgangspunktet ikke planlagt for drift på lørdager, men dette kan skje.

Hvis vi gjør byggearbeider på lørdager, skal vi ta spesielle hensyn med tanke på oppstarttidspunkt og støy.

Vi skal ikke gjøre noe arbeid på byggeplassen som er definert som svært støyende. Det vil likevel være normal byggestøy.

Fremover skal vi grave og bore energibrønner. Dette kan noen oppleve som støyende.

Vi har satt opp tette byggegjerder mot skolen og nærmeste naboer for å minske anleggsstøyen.

Det er også satt opp støymålere på skolen og nabobygg. Prosjektet følger opp disse fortløpende i forhold til kommunens retningslinjer for støy på byggeplasser.

Vi håper anleggsstøyen ikke vil være til stor sjenanse.

Tidligere status

Mai 2024

Den 24. april ble det vedtatt i kommunestyret at Finstadhallen skal bygges.

Prosjektet er med som en opsjon i kontrakten til Magasinparken ungdomsskole, og kontrakten for flerbrukshallen ble signert med HENT AS 26. april.

Rivingen av det eksisterende bygget på Finstad skole ble satt i gang. 

2023

Nordre Follo kommune inviterte høsten 2023 innbyggere, lag, foreninger og andre interesserte til å delta i prosessen med å finne navn til den nye flerbrukshallen på Finstad.

Politisk behandling

Prosjektet hadde første politiske behandling i kommunestyret 3. mai 2023.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller innspill om arbeider på byggeplassen, ta kontakt med byggeplassadministrasjonen. Vårt mål er å gjennomføre prosjektet på best mulig måte for alle.

Hovedbyggeleder fra Nordre Follo Kommune
Tomas Waag Helmeriksen
tomas.helmeriksen@advansia.no
Tlf: 91 72 42 18

Anleggsleder fra Entreprenør Hent AS
Ola Bratsberg
ola.bratsberg@hent.no
Tlf: 98 44 38 12

Prosjektleder Nordre Follo kommune:

Rebecca Celine Høynes

Egne statusrapporter blir sendt til nærmeste naboer. Ønsker du å motta statusrapporter direkte, send en e-post til Rebecca.

Sist endret: 27.06.2024