Ny Sofiemyr skole

Planlegging Ferdigstilt
  1. Planlegging
  2. Forprosjekt
  3. Byggestart
  4. Gjennomføring
  5. Ferdigstilt
Kommunestyret vedtok 17. juni 2020 å bygge ny barneskole på Sofiemyr. 5. mai 2021 ble det vedtatt at skolen skal bygges på tomten som tidligere var tiltenkt Fram ungdomsskole.

Prosjektbeskrivelse

Kommunestyrets vedtak 5.5.2021 gir kommunedirektøren mandat til å gå videre med forprosjekt for ny plassbygget barneskole på tomten der Fram ungdomsskole var planlagt bygget. 

Skolen skal dimensjoneres for fire paralleller for å ha kapasitet for den fremtidige veksten i området. Skolen vil i mellomtiden kunne ha ekstra kapasitet for klasser fra Fløysbonn ungdomsskole.

Aktuelt nå

For å dekke behovet for flere klasserom som følge av inneklimamålinger og kapasitetsbehov mens prosjektet pågår, har kommunen satt opp et modulbygg med fem klasserom og lærerarbeidsplasser. Dette ble tatt i bruk 21. mai.  

Etter kommunestyrets vedtak vil kommunedirektøren starte arbeidet med forprosjektet for ny plassbygget barneskole på tomten der Fram ungdomsskole var planlagt bygget.

August 2021: I prosjektet er vi fortsatt i anskaffelsesfasen av entreprenør. I anskaffelsen skal vi igjennom intervjuer, samarbeidsoppgaver og forhandlinger før vi kan skrive kontrakt med en entreprenør i midten av desember.  

Vi er også i gang med arbeidet med detaljregulering av skoletomten.

Politisk behandling

Les vedtaket i kommunestyret 5. mai 2021. 

Kontaktinformasjon

Prosjektleder

Inger Lise Løvaas Løken 
Telefon: 91 19 52 66

Sist endret: 08.09.2021