Illustrasjon av ny Sofiemyr skole

Ny Sofiemyr skole

Planlegging Ferdigstilt
  1. Planlegging
  2. Forprosjekt
  3. Byggestart
  4. Gjennomføring
  5. Ferdigstilt
Kommunen bygger ny barneskole på Sofiemyr. Byggearbeidene startet i april 2023 og skolen skal stå ferdig i januar 2025.

Om prosjektet

Kommunestyrets vedtak 5. mai 2021 ga kommunedirektøren mandat til å gå videre med forprosjekt for ny barneskole på grusbanen i Sofiemyr idrettspark, nedenfor Bryterhuset.

I desember 2022 vedtok kommunestyret å gjennomføre byggeprosjektet, og i januar 2023 signerte Betonmast Østfold kontrakt med kommunen.     

Om skolen

Skolen skal erstatte dagens Sofiemyr skole og prosjekteres som en fire-parallell barneskole, med plass til 784 elever og 90-100 ansatte.

Utearealet skal være en læringsarena med lekeapparater og pedagogiske elementer. Området skal fungere som et nærmiljøanlegg etter skoletid og på kveldstid.  

Store miljøambisjoner

Skolen skal bygges med passivhusstandard og resirkulerte byggevarer og materialer. Den skal ha massivtre og solceller på taket. Byggeplassen skal være fossilfri.

Statusrapporter

Statusrapport mars 2024

Statusrapport desember 2023

Statusrapport september 2023

Statusrapport august 2023

Statusrapport juni 2023

Statusrapport mai 2023

Aktuelt

November 2023: Nye Sofiemyr barneskole har nå fått offisiell adresse Kongeveien 50. I tillegg har sandvolleyballbanen fått Kongeveien 48, og fotballbanen Kongeveien 52. Adressene ble registrert i matrikkelen 3. november, er gjeldende og kan tas i bruk.

Juni 2023: Prosjektet fortsetter med grunn– og fundamentering for skolebygget og øvrige arealer på tomten. Det vil foregå massetransport gjennom sommeren, sammen med betongarbeid.

Pelefundamentering er planlagt frem til fellesferien, så vi skal unngå unødvendig støyende aktivitet i ferien. Boring for energibrønner vil først starte opp etter sommeravvikling.

Mai 2023: Prosjektet har startet opp grunnarbeidene. Vi holder nå på å kjøre bort masser. Dette vil pågå frem til sommeren.

April 2023: Parkeringsplassen ved Sofiemyr stadion blir stengt fra og med 20. april på grunn av byggearbeider. 

Fra 24. april kan Kolbotn idrettslag og brukere av idrettsanlegg parkere i Kongeveien 47 (utenfor Atlet Fysio). Det blir stengt for parkering frem til prosjektet er ferdigstilt.  

19. april ble det holdt informasjonsmøte for naboer og andre interessenter på Sofiemyr skole.

Januar 2023:
Betonmast Østfold signerte kontrakt med Nordre Follo kommune for bygging av skolen. Planlagt byggestart er rett etter påske.  

Desember 2022: Kommunestyret vedtok å gjennomføre prosjekt Nye Sofiemyr skole med utgangspunkt i prosjekteringen i forprosjektet. Se saksdokumenter nedenfor.  

Juni 2022: Forslag til reguleringsplan ble behandlet politisk og lagt ut til offentlig ettersyn i ti uker. 

Se reguleringsplanen og saksdokumentene på arealplaner.no 

Januar 2022: Forprosjektet har startet og skal være ferdig til sommeren. Skolens ansatte og elever er godt involvert i arbeidet med å planlegge skolen gjennom en egen brukerprosess.

Reguleringsplanarbeidet er også godt i gang. Kommunen jobber her sammen med Norconsult AS, som vi har rammeavtale med. 

Desember 2021: Nordre Follo kommune signerte kontrakt med byggentreprenør Betonmast Østfold AS, som vant anbudskonkurransen for å planlegge og bygge nye Sofiemyr skole.

August 2021: Prosjektet er i prosess for å anskaffe entreprenør og regner med å skrive kontrakt i midten av desember. Vi er også i gang med å detaljregulere skoletomten.

For å dekke behovet for flere klasserom mens prosjektet pågår, har kommunen satt opp et modulbygg med fem klasserom og lærerarbeidsplasser. Dette ble tatt i bruk 21. mai.  

Etter kommunestyrets vedtak vil kommunedirektøren starte arbeidet med forprosjektet for ny plassbygget barneskole på tomten der det var planlagt å bygge Fram ungdomsskole. 

Politisk behandling

Kontaktinformasjon

Prosjektleder

Pau Canals Fernández
Telefon: 45 83 03 81
E-post: pau.canals.fernandez@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 14.05.2024