Ombygging av Bjørkås sykehjem

Planlegging Ferdigstilt
  1. Planlegging
  2. Forprosjekt
  3. Byggestart
  4. Gjennomføring
  5. Ferdigstilt
Lysnetoppen og Konglestien avlastningsboliger skal samlokaliseres med utvidet kapasitet og tilbud på Bjørkås. Dette ble vedtatt i forbindelse med behandlingen av kommunens økonomi- og handlingsplan for 2022-2025. Det er satt av midler til prosjektet i langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP).

Prosjektbeskrivelse

Behovsanalysen 2021 viste at det er behov for utvidet kapasitet innen avlastningsbolig for barn og unge. Det ble vedtatt å benytte ledig kapasitet på Bjørkås når sykehjemsdriften ble avviklet. Plan 1 og 2 er avsatt til formålet.

Behovsanalysen 2021 viste behov for flere omsorgsboliger innen habilitering. Ledig kapasitet i plan 3 tilrettelegges for samlokaliserte boliger.

Ved å omdisponere Bjørkås sykehjem løses behov for samlokalisering innenfor avlastningen, med økt kapasitet og utvidet tilbud i Nordre Follo kommune.

Aktuelt

Oktober 2023: Lettrivning av lette konstruksjoner og tekniske installasjoner utføres i oktober og november. Arbeidene utføres av NRC Kept som estimerer rivetid cirka 6 uker. Ta kontakt med kommunens prosjektleder hvis du lurer på noe om dette. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Januar 2023: Det ble besluttet å sette i gang forprosjektet. Presentasjon av mulighetsstudie ble lagt frem i lederteamet. Det ble vedtatt at prosjektet kan gå videre til neste fase med anbefalingene som ble foreslått i saksfremlegget. Vi er i gang med å anskaffe nødvendig kompetanse for å starte forprosjektet. Prosjektet løftes til politisk beslutning etter gjennomført forprosjekt.

Politisk behandling

Omdisponering av Bjørkås sykehjem til avlastningsboliger for barn og unge er et prosjekt som ble vedtatt under politisk behandling av ØHP 2022-2025 15. desember 2021.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Nordre Follo kommune
Anita Slette
Telefon 90 25 07 85

Sist endret: 26.10.2023