Finstad skole er en 3-trinnsparallell i dag. Foto: Marit F. Nilsen / Nordre Follo kommune

Utvidelse av Finstad barneskole

Ferdigstilt
  1. Planlegging
  2. Forprosjekt
  3. Byggestart
  4. Gjennomføring
  5. Ferdigstilt
Finstad barneskole skal utvides fra en 3-parrallell til en 4-parrallell skole. Planen er å ferdigstille prosjektet til skolestart 2027/2028.

Om prosjektet

Prosjektet "Utvidelse Finstad barneskole" fra en 3-parrallell til en 4-parrallell startet opp med et tidlig fasearbeid i mars 2024.

I denne fasen vil det bli gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) for å undersøke ulike muligheter.

Arbeidet har allerede hatt en prosess med brukermedvirkning. Her ble det dannet et grunnlag for å definere behov og utforske hvordan disse kan løses.

Konseptvalgutredningen vil pågå frem til høsten 2024, og er planlagt fremlagt til politisk behandling vinteren 2024/2025.

Der vil det bli vedtatt om prosjektet kan gå videre til nestefase/forprosjekt med det anbefalte alternativet.

Aktuelt nå

Juni 2022

I Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan økonomisk plan (LDIP) for 2023-2042 ble det vedtatt å fremskynde prosjektet «Utvidelse Finstad barneskole».

Skolen er forventet å stå ferdig til skolestart 2027/2028.

Politisk behandling

Tilgjengelig politiske vedtak

Kontaktinformasjon 

Kazhal Mahmoud
prosjektleder, Nordre Follo kommune

Sist endret: 14.05.2024