Informasjon om harepest

Harepest er påvist på flere harer i Norge, blant annet i Nordre Follo. Sykdommen kan smitte til mennesker og andre dyr.

Harepest, også kalt tularemi, er en svært smittsom bakteriesykdom som vanligvis tar livet av smågnagere og harer. Sykdommen kan også smitte over til mennesker og andre dyr, men gir i de fleste slike tilfeller et mildt sykdomsforløp.

Veterinærinstituttet har hittil avdekket sykdommen på fem harer i Norge.

På Mattilsynets temasider og Veterinærinstituttets nyhetsoppdatering kan du få oppdatert informasjon om sykdommen, samt lese mer om årets harepestsesong.

Man forventer at utbruddet gir seg når frosten kommer, men det er viktig å være oppmerksom på at bakterien nå finnes i området.

Unngå smitte

Folkehelseinstituttets informasjonsside om harepest inneholder gode råd om hvordan du kan begrense risikoen for smitte.

Smitte kan blant annet skje gjennom forurenset drikkevann, direkte kontakt med syke eller døde dyr, eller innånding av støv forurenset av syke dyr eller avføringen deres.

Hva gjør jeg hvis jeg finner en død hare?

Varsle Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 dersom du finner en død eller syk hare og mistenker harepest eller andre smittsomme, alvorlige sykdommer. Kommunen kan også varsles gjennom den kommunale viltvakta, telefon 66 81 89 00.

Ved mistanke om harepest bør du ikke røre dyret, men avvente svar fra Mattilsynet og eventuelt kommunen.

Sist endret: 01.09.2023