Ikke gå over den ødelagte gangbroa på Langhus

Det er viktig at folk følger skiltene og avsperringene, og ikke tar seg over den stengte broa, går under den delen som er stengt eller går ut i veien.
Kart hvor den ødelagte gangbroen på Langhus er

Torsdag 27. oktober ble gangbroa påkjørt ved et uhell og påført store skader. Fylkeskommunen har ansvaret for selve Vevelstadveien og gang- og sykkelveien langs fylkesveien, men gangbroa er kommunal.

Kommunen har fått en vurdering av tilstanden på den ødelagte gangbroa over Vevelstadveien. Broa er ikke mulig å reparere, den bør fortsatt holdes stengt og bør rives.

Vi har ansvar for at gangbroa rives og for å få plass en ny permanent bro. Ettersom broa er kommunens ligger også hovedansvaret for å sikre en trygg løsning for fotgjengere, skolebarn med flere hos oss.

Jobber med å ordne en trygg måte å krysse veien på

Vi arbeider nå med å sikre en trygg kryssing av fylkesveien frem til ny bro kan være på plass. Vi må utføre eventuelle tiltak i samråd med Viken, og møtte fylkeskommunen om dette mandag 30. oktober.

Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi vet mer konkret hvilke tiltak som vil bli gjennomført.

Kryss veien ved skolen inntil videre

Holdeplassen Vevelstad gård retning Vevelstad stasjon stenges fra fredag 3. november og inntil videre. Denne betjenes av busslinje 510 som kjører opp og ned Skoglia.

Vi har sammen med Viken sett på hvordan vi vil løse kryssingsbehovet over Vevelstadveien. Det er fortsatt nedsatt fartsgrense og lysregulering, og vi ser på løsninger sammen med Statens Vegvesen for å sette opp en midlertidig bro. Gangfeltet ved skolen er det anbefalte kryssingsstedet.

Sist endret: 03.11.2023