Nå kan du gi innspill til kommunens plan for næringsutvikling

Kommunens næringspolitikk berører næringsaktører, innbyggere, utbyggere og andre interessegrupper som har ulike roller knyttet til næring.
Høring illustrasjonsbilde i grønt og kommuneikoner

Illustrasjon: Nordre Follo kommune

Næringsutvikling handler om vekst og utvikling innen næringslivet, og er nært knyttet til samfunns- og bostedsutvikling.

Forslaget til temaplan for næringsutvikling sendes til ulike organisasjoner og virksomheter. Alle kan sende inn høringssvar, også personer og aktører som ikke får høringsforslaget sendt direkte til seg.

«Temaplan for næringsutvikling 2024-2036» skal andregangsbehandles politisk og fremmes for endelig vedtak høsten 2024.  

Høringsdokumenter

Kom med innspill

Send oss høringsinnspillet ditt her:

Send innspill

Innspillet kan også sendes til Nordre Follo kommune, Postboks 3010, 1402 Ski.
Merk da innspillet med «Sak 24/04496». 

Fristen for innspill er 31. mai 2024.  

Har du spørsmål, kontakt fagsjef for næring Elisabeth Rytterager på e-post elisabeth.rytterager@nordrefollo.kommune.no.

Sist endret: 26.04.2024