Driver du med beitedyr i Nordre Follo kommune?

Du kan søke om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader innen 15. februar 2024.
Ulv

Nordre Follo kommune ligger innenfor forvaltningsområdet for ulv, den såkalte ulvesonen. Kommunen inngår i rovviltregion 4.

Se kart over ulvesonen.

Innenfor ulvesonen er det politisk bestemt at ulven skal etablere seg. Her er det derfor svært aktuelt å iverksette tiltak for å begrense skader på husdyr og tap av husdyr.

Innenfor ulvesonen er det generelt ikke anbefalt å slippe husdyr på ut- eller innmarksbeite uten at de er gjerdet inn.

Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter kan du som er husdyreier søke om tilskudd til tiltak som med stor sannsynlighet vil redusere tap av beitedyr til rovvilt.

Les mer om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader på Miljødirektoratets nettsider.

Ifølge Statsforvalteren i Oslo og Viken er dette typiske tiltak som egner seg for støtte innenfor rovviltregion 4: 

  • rovdyravvisende gjerder
  • vokterhund
  • oppgradering av rovdyravvisende gjerder

Det er Statsforvalteren som behandler søknadene. Du kan lese mer om tilskuddsordningen på Statsforvalterens hjemmesider.

Sist endret: 23.01.2024