Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan

Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) danner et viktig utgangspunkt for planlegging og prioritering av kommunens satsinger og ressursbruk.

Les hele dokumentet. 

Med krevende økonomiske rammevilkår og et høyt ambisjonsnivå for sosial og teknisk infrastruktur er LDIP et godt grunnlag for prioritering av kommunens investeringer. De første årene av LDIP danner grunnlag for Strategi- og handlingsplan 2022-2025 og for kommunens omstillingsprogram Utvikling og bærekraft.

Hensikten med LDIP er å vise hvilke investeringskostnader og finansieringsbehov som vil være nødvendig i et 20-årsperspektiv for å møte endrede og økte behov for bygg og anlegg.