Handlingsrom 2023

Kort fortalt

I Strategi- og handlingsplan 2020–2023 legges det til grunn at Nordre Follo kommune har et stort omstillingsbehov og at investeringsnivået må reduseres vesentlig for å sikre økonomisk bærekraft.

Kommunestyret besluttet i desember 2019 å effektivisere for 96 millioner kroner i 2020 og 200 millioner kroner i 2021. Samtidig ble det bestemt å skyve på investeringer fram til behovsanalyser er gjennomført, og ny politikk og politiske prioriteringer er vedtatt.

«Handlingsrom 2023» er etablert for å utvikle tjenestene og styrke økonomien i Nordre Follo kommune.

Relevante dokumenter: 

Strategi- og handlingsplan 2021-2024

Økonomianalyse av Nordre Follo kommune

Befolkningsprognoser Nordre Follo kommune 2022-2042 

Behovsanalyse barnehage (pdf)

Behovsanalyse skole (pdf)

Behovsanalyse idrett (pdf)

Behovsanalyse pleie og omsorg  (pdf)