Økonomi- og handlingsplan

Kort fortalt

  • Økonomi- og handlingsplan viser kommunens prioriteringer og ønskede resultater i de fire neste årene.
  • Dokumentet inneholder både budsjett og handlingsplan.
  • Kommunedirektøren la fram sitt forslag for 2024-2027 fredag 27. oktober 2023. 
  • Kommunestyret vedtar endelig budsjett og ØHP i desember 2023.  

Økonomi og handlingsplan 2024-2027

Økonomi- og handlingsplan viser kommunens prioriteringer og ønskede resultater i de fire årene frem mot 2027. Dokumentet inneholder både budsjett og handlingsplan i henhold til kommunelovens bestemmelser og periodens handlingsdel for kommuneplan.

Den 27. oktober 2023 la kommunedirektøren frem sitt forslag til økonomi- og handlingsplan (ØHP) 2024-2027 og budsjett for 2024.

Kommunestyret vedtok endelig ØHP og budsjett 13. desember 2023.

Tidligere økonomi- og handlingsplaner

Strategi og handlingsplan 2021-2024 

Strategi og handlingsplan 2020-2023

Strategi- og handlingsplan 2020-2023 (vedtatt desember 2019)(pdf)