Administrativ ledelse

Kommunedirektøren (tidligere rådmannen) og kommunalsjefene er kommunens øverste administrative ledelse. De har totalansvar for hele organisasjonen. Kommunalsjefene har kommunedirektørens fullmakter innenfor sine tjenesteområder.

Kommunedirektør Øyvind Henriksen 
Telefon 95 98 65 90
Oyvind.henriksen@nordrefollo.kommune.no

Ass. kommunedirektør Jane S. Aurlien
Telefon 47 85 78 80  
JaneShort.Aurlien@nordrefollo.kommune.no

Lene Jahren, konstituert kommunalsjef for Helse og mestring 
Telefon 93 06 64 42 
lene.jahren@nordrefollo.kommune.no

Arnfinn Almås, kommunalsjef for Oppvekst og læring
Telefon 92 02 20 92   
Arnfinn.Almas@nordrefollo.kommune.no 

Monica Lysebo, kommunalsjef for
Eiendom, by og samfunn 

Telefon 91 64 78 48  
Monica.Lysebo@nordrefollo.kommune.no

Anne Melsom, kommunalsjef for
Kultur og inkludering 

Telefon 99 23 29 88 
Anne.Melsom@nordrefollo.kommune.no

Ellen Wibe, kommunalsjef for
Økonomi og organisasjon, Digitalisering og innovasjon  

Telefon 41 68 16 80  
Ellen.Wibe@nordrefollo.kommune.no

 

Se organisasjonskart over Nordre Follo kommunes administrasjon (pdf).

Sist endret: 13.01.2023