Administrativ ledelse

Rådmannen og kommunalsjefene er kommunens øverste administrative ledelse. De har totalansvar for hele organisasjonen. Kommunalsjefene har rådmannens fullmakter innenfor sine tjenesteområder.

Radmann-Gro-Herheim-SKI-00972- Foto_Jan_Walbeck.JPG

Rådmann Gro Herheim  
Telefon 90 21 24 42  
Gro.Herheim@nordrefollo.kommune.no

Ass. rådmann Jane S. Aurlien
Telefon 47 85 78 80  
JaneShort.Aurlien@nordrefollo.kommune.no

Marit J. R. Kronborg, kommunalsjef Helse og mestring 
Telefon 92 02 07 38 
Marit.Kronborg@nordrefollo.kommune.no

Else Karin Myhrene, kommunalsjef Arbeid og inkludering 
Telefon 91674085  
ElseKarin.Myhrene@nordrefollo.kommune.no

Sten Tore Svennes, kommunalsjef Oppvekst og læring
Telefon 95 29 74 74  
Sten.Tore.Svennes@nordrefollo.kommune.no

Monica Lysebo, kommunalsjef Samfunn og bærekraft 
Telefon 91 64 78 48  
Monica.Lysebo@nordrefollo.kommune.no

Liv Karin Sørli, kommunalsjef Eiendom og bydrift 
Telefon 95 23 29 08
Liv.Karin.Sorli@nordrefollo.kommune.no

Anne Melsom, kommunalsjef Kultur og samskaping 
Telefon 99 23 29 88 
Anne.Melsom@nordrefollo.kommune.no

Ellen Wibe, kommunalsjef Økonomi og organisasjon  
Telefon 41 68 16 80  
Ellen.Wibe@nordrefollo.kommune.no

Roy Johansen, kommunalsjef Digitalisering 
Telefon 95 76 64 78
Roy.Johansen@nordrefollo.kommune.no

Organisasjonskart

Administrativ organisering

Sist endret: 12.06.2020