Folloregionen interkommunalt politisk råd

Kort fortalt

  • Folloregionen interkommunalt politisk råd er det regionale politiske samarbeidet mellom kommunene i Follo
  • Kommunen samarbeider med andre Follo-kommuner på flere områder og tjenester. 
  • Interkommunale virksomheter er organisert etter ulike styreformer.

Interkommunale virksomheter

Kommunene i Follo samarbeider om flere tjenester til innbyggerne, blant annet renovasjon, brannvesen, legevakt og barnevernvakt. Virksomhetene er organisert etter ulike styreformer:

  • Interkommunale selskaper
  • “§-27-selskaper”
  • Aksjeselskap
  • Samarbeidsavtale

nettsiden til Folloregionen finner du en fullstendig oversikt over virksomhetene, samt informasjon om eieform og kontaktinformasjon til leder/styrer.

Folloregionen

Fra 1. mars 2021 er det regionale politiske samarbeidet mellom kommunene i Follo organisert som et interkommunalt politisk råd etter kommunelovens kapittel 18. Rådets navn er Folloregionen interkommunalt politisk råd, til daglig kalt Folloregionen.