Du kan utgjøre en forskjell

Som en medarbeider får du mulighet til å utgjøre en forskjell for kommunen vår og menneskene som bor her. Ansvar, omsorg og respekt er våre verdier.
Illustrasjon fra et arbeidsmiljø

Våre medarbeidere står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.

Våre verdier er ansvar, omsorg og respekt. Verdiene skal være retningsgivende for hvordan vi løser oppgavene våre.

Se også Verdiboka vår (pdf)

Arbeidet vårt skal gjenspeile verdiene 

Verdiene skal også prege hvordan vi har det sammen og hvem vi ønsker å være.

Ansvar er å ta ansvar for seg selv og fellesskapet, både når det gjelder leveranser og resultater. Vi kan lene oss på hverandre og dele ansvar og kompetanse. 

Omsorg handler ikke bare om å være snill, men også om å se, høre og anerkjenne. Omsorg er å utfordre hverandre vennlig og gi tydelige, ærlige og direkte tilbakemeldinger.

Respekt er forståelse for hverandres intensjon, situasjon, kompetanse og erfaring.

Verdiene må ses samlet og er gjensidig avhengig av hverandre. Hver enkelt av oss har et ansvar for å opptre i tråd med Nordre Follo kommunes verdigrunnlag.

Hva er vår visjon?

Vår visjon er å være nær og nyskapende. Visjonen skal inspirere og si noe om hva vi vil at kommunen skal være for innbyggerne våre. Den skal gjenspeile hvordan vi jobber. 

Nær

Vi ønsker å

  • utvikle trygge og grønne nærmiljøer med gode kommunale tjenester som er lett tilgjengelige
  • legge til rette for samarbeid med lag og foreninger og videreutvikle et levende lokaldemokra­ti
  • utvikle et lokalsamfunn med et godt tilbud innen idrett og kultur

lnnbyggere i alle aldre skal få delta. De skal oppleve tilhørighet og en kommune som det er lett å få kontakt med.  

Nyskapende

Vi har som mål å

  • ta i bruk ny teknologi og skape nye måter å jobbe på
  • være en tilgjengelig og attraktiv kommune å bo og jobbe i 
  • skape gode tjenester sammen med innbyggerne, frivillige og andre aktører 

Sist endret: 30.03.2023