Velkommen som nyansatt!

Vi er opptatt av at du som ny medarbeider får en god start. Du vil bli fulgt opp i den første tiden hos oss.
Illustrasjon av noen som håndhilser

Vi er glad for at du valgte Nordre Follo kommune som din nye arbeidsplass.

Vi håper du vil trives, og ønsker deg lykke til med den jobben du skal gjøre sammen med oss i Nordre Follo kommune! 

Før du starter i ny jobb

  • Din nærmeste leder kontakter deg for å avtale når og hvor du skal møte opp.
  • Du får en fadder som skal følge deg opp den første tiden i ny jobb.
  • Du får en SMS med e-postadresse og passord, slik at du kan logge deg inn på vårt intranett. 

Dine første arbeidsdager

  • Din nærmeste leder, fadder og kollegaer tar deg imot og hjelper deg i gang.
  • Du får en omvisning på arbeidsplassen din.
  • Du får opplæring, hjelp og støtte, slik at du kan gjøre oppgavene dine på best mulig måte.
  • Din nærmeste leder og fadderen din følger deg opp for å hjelpe deg med oppgavene dine.

Den første tiden

Som nyansatt får du delta i et introduksjonsprogram på tre dager, og vil få oppfølgingssamtaler med din nærmeste leder.

Sammen skaper vi tillit og et godt omdømme 

For at vi skal ha et godt arbeidsmiljø og et godt samarbeid med innbyggerne våre, har vi etiske retningslinjer som vi forholder oss til. 

Vi utfører våre oppgaver og opptrer på en måte som ikke skader kommunens omdømme og tillit i befolkningen. 

Det skal være åpenhet og innsyn, slik at alle kan gjøre seg kjent med Nordre Follo kommune.

Se våre etiske retningslinjer for ansatte (pdf) 

Sist endret: 07.02.2023