Klage på helse- og omsorgstjenesten

Kort fortalt

  • Du kan klage hvis du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient
  • Klagen sender du til den virksomheten du mener skal yte hjelpen, som legevakta, legekontoret, sykehuset eller omsorgstjenesten

Klage på helse- og omsorgstjenester

Du kan klage hvis du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på.

Klagen sender du til den virksomheten du mener skal yte hjelpen, som legevakta, legekontoret, sykehuset eller omsorgstjenesten.

Hvis virksomheten ikke gir deg medhold i klagen din, sender virksomheten klagen videre til Statsforvalteren. Det er Statsforvalteren som er klageinstans og tilsynsmyndighet for helse-, omsorgs- og sosialtjenesten.

Les om hvordan du kan klage på Statsforvalterens nettside

Du kan også be pasient- og brukerombudet i ditt område om informasjon, råd, veiledning og hjelp i møte med helsetjenesten eller Statsforvalteren.

Finn mer informasjon om hvordan pasient- og brukerombudet kan hjelpe deg

Samfunnsmedisineren har ikke noe formell myndighet i å behandle klagesaker. 

Varsling

Alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester har plikt til å varsle om dødsfall og svært alvorlig skade på pasient eller bruker som har sammenheng med helsehjelpen. De sender varslet til Statens helsetilsyn.

Pasienter, brukere og nærmeste pårørende har rett til å varsle slike hendelser. Les mer om dine rettigheter hos helsetilsynet.