Ikoner og designelementer

Designelementene er utformet etter våre aktiviteter, egenskaper og verdier.

Vi har lagt vekt på kulturtilbud, idrett og nærhet til marka som aktiviteter. Symbolene er kino, teater, idrett, turgåing, marka, kysten og kultur.

Av verdier har vi trukket frem fremtidsrettet byutvikling, det urbane, omsorg og trygghet.

Symbolene her er utvikling, kvalitet, urbant og gode relasjoner, i tillegg til omsorg, trygghet og kreativitet.

Finn ikonene i bildebanken vår

Kommunens egenskaper har vi illustrert med det landlige og nære, at kommunen er et trygt og godt sted å bo, og har nærhet til Oslo og det urbane (toget).

Designelementet kan brukes i sin helhet, både som positivt og negativt uttrykk, eller man kan sette sammen ulike motiver fra illustrasjonen.

Varianter av designelementet

Utdrag av det komplette designelementet kan brukes til små illustrasjoner i ulike sammenhenger.

Vår visjon er nær og nyskapende. Visjonen skal inspirere og gi retning for hvor vi vil med kommunen. Visjonen kan brukes som et profilelement sammen med små illustrasjoner.

Designelementer, tre varianter

Sist endret: 10.10.2023