Fonter

Vi bruker fonten Encode Sans i alt informasjonsmateriell.
Illustrasjon av typografi encode sans Nordre Follo kommune

Typografi er en viktig del av visuell kommunikasjon. Fontsnittet Encode Sans er åpent og har lik strektykkelse i overgangene.

I tillegg har den god over- og underlengde på bokstavene, noe som gjør at fonten oppfyller kriteriene til lesbarhet og universell utforming.

Fonten fungerer like godt på trykte og digitale flater. 

Du kan laste ned fonten gratis fra Google Fonts

Fontsnittet Encode Sans har ni ulike vekter. Vi har ikke kursiv skrift i Encode Sans.

Vi har valgt ut åtte av dem for å dekke ulike behov og sørge for varierte typografiske muligheter. Det skal være inspirerende å arbeide med Encode Sans.

Font Encode Sans i profil Nordre Follo

Sekundærfont Calibri

Fontsnittet Calibri skal brukes der du ikke har tilgang til primærfontsnittet Encode Sans.

Calibri har seks ulike vekter: Light, Light Italic, Regular, Regular Italic, Bold og Bold Italic.

Fonten fungerer like godt på trykte og digitale flater.

Fontoversikt sekundærskrift profil Nordre Follo

Sist endret: 23.10.2023