Bruk av kommunevåpenet

Alle enheter skal bruke kommunens logo og grafiske profil i sin visuelle kommunikasjon.
Logo Nordre Follo Sølv på blå bakgrunn

Nordre Follo kommunes logo skal være godt synlig og må derfor ha tilstrekkelig luft på alle kanter og ikke konkurrere med andre elementer.

Se de ulike alternativene i bildebanken vår

Kommunevåpen med navntrekk

Skal kommunens logo stå sammen med andre logoer eller kjennemerker, skal det tas hensyn til de retningslinjer som er gitt i profilprogrammet.

Nordre Follo kommunes logo består av kommunevåpen og navnetrekk i et fast definert, innbyrdes forhold. Vi bruker først og fremst logo med navnetrekk over to linjer.

Kommunevåpen med navnetrekk er kommunens identitetsmerke. Det skal gi mottakeren tydelig beskjed om hvem vi er.

Alle kommunens enheter skal markere tilhørighet til kommunen ved å bruke kommunens logo og grafiske profil i sin visuelle kommunikasjon.

Navnetrekket er forbeholdt logoen alene, og skal ikke benyttes i noen annen sammenheng. Størrelsesforholdet mellom elementene må ikke endres.

Varianter

Kommunevåpen med navnetrekk – bredde

Navnetrekket er plassert til høyre for kommunevåpenet. Dette er vår hovedlogo.

Skriften på navnetrekket er sort. Kommunevåpen med navnetrekk skal helst brukes på hvit eller lys bakgrunn.

Kommunevåpen med navnetrekk – høyde

Navnetrekket er midtstilt under kommunevåpenet. Denne varianten brukes der kommunevåpen med navnetrekk – bredde ikke fungerer på aktuell flate.

Skriften på navnetrekket er sort. Kommunevåpen med navnetrekk skal helst brukes på hvit eller lys bakgrunn.

Filer til nedlastning

Logo med navnetrekk blå/sølv - to linjer CMYK.pdf

Logo med navnetrekk blå/sølv - høyde CMYK.pdf

Logo med navnetrekk sort/hvitt- to linjer RGB.pdf

Logo med navnetrekk sort/hvitt - høyde RGB.pdf

Om kommunevåpenet

Havreaks er symbol fordi jordbruk og fruktbarhet har vært viktig i kommunen helt tilbake til 1600-tallet. Det gir assosiasjoner til natur, mat og samhold.

Akset representerer livets eller årets syklus og et bærekraftig samfunn, der det spirer og gror. Blåfargen representerer himmel, vann og hav, mens sølv representerer fred og det gode.

Sist endret: 22.03.2024