Profilkart og skilter

Profilkartet vårt har et formelt nivå og et nivå for hovedkommunikasjon. Skilter må tilfredsstille enkelte krav.
Illustrasjon av profilkart Nordre Follo kommune

Den visuelle profilen skal dekke Nordre Follo kommunes kommunikasjonsbehov. Innenfor hvert nivå kan det være behov for praktiske vurderinger og tilpasninger.

Hvis noe skal trykkes opp i storformat, send e-post til nettredaksjonen.

Nivå 1

Nivå 1 er det offisielle/administrative nivået. Her bruker vi primært

 • kommunens logo i blått/sølv eller sort/hvitt
 • fargene sort, hvitt og blått
 • ensfarget eller negativt designelement på rene flater

Eksempler:

Brev, konvolutter, visittkort, nøkkel og ID-kort, e-postsignatur og andre sentrale dokumenter med egne maler.

Illustrasjon profilkart nivå 1 Nordre Follo kommune

Nivå 2

Nivå 2 omfatter hovedkommunikasjonen til Nordre Follo kommune. Her er det større fleksibilitet enn i nivå 1, så lenge man følger retningslinjene i profilhåndboka og bruker riktig:

 • logo
 • typografi
 • farger
 • profilelement

Eksempler: Forsider, plakater, brosjyrer, annonser, roll-ups med mer.

NB! Dette er kun eksempler og ikke forslag til layout.

Illustrasjon profilkart nivå 2 Nordre Follo kommune

Skilt ute og inne

Skiltingen skal være

 • ensartet og helhetlig
 • lett å forstå, opplysende og gjenkjennelig
 • av god kvalitet, styrke og synliggjøre kommunens profil
 • fleksibel og kunne tilpasses ulike behov og endringer
 • universelt utformet

Det skal også være en dialog mellom eiendom og kommunikasjon.

All skilting skal tilfredsstille krav i

 1. Plan- og bygningsloven §§ 20-2, 29-1, 29-2 og 30-3
 2. Byggteknisk forskrift (TEK)
 3. Byggesaksforskriften (SAK)
 4. Relevante bestemmelser i kommune- og/eller reguleringsplan
 5. Vegloven § 33
 6. Friluftsloven § 13
 7. NS 3041 – Skilting – veiledning for plassering og detaljer
 8. NS-ISO 3864 – Varselfarger og varselskilt

Last ned kap. 6 om skilter i profilhåndboken

Sist endret: 22.11.2023