Folkehelseoversikt

Folkehelseoversikten beskriver innbyggernes helsetilstand i Nordre Follo kommune, og hva som påvirker den.

Om folkehelseoversikten

Folkehelsa i Nordre Follo 2023 (folkehelseoversikten) er et kunnskapsgrunnlag som beskriver helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i Nordre Follo kommune. Den beskrives ved hjelp av statistikk og lokal kunnskap.

Se folkehelseoversikten 2023

Dokumentet skal inngå som et av grunnlagsdokumentene til planstrategien. Temaene omfatter blant annet

 • psykisk og fysisk helse
 • ikke-smittsomme og smittsomme sykdommer
 • sosial ulikhet i helse
 • trivsel og helsefremmende forhold
 • påvirkningsfaktorer med kjent og direkte påvirkning på helsen som
  • kosthold
  • tobakk
  • fysisk aktivitet 
  • alkohol og andre rusmidler.  

Folkehelseoversikten bidrar til at kommunen får:

 • oversikt over helsetilstanden til innbyggerne
 • oversikt over faktorer som påvirker helsen
 • identifisere folkehelseutfordringer og det vi lykkes med
 • fastsette mål og strategier for folkehelsearbeidet
 • iverksette nødvendige tiltak for å møte lokale utfordringer

Sist endret: 08.05.2024