Formannskapet

Kort fortalt

  • Formannskapet er valgt av kommunestyret og består av 13 medlemmer. 
  • Hovedoppgaven til formannskapet er å forberede større saker, før de behandles i kommunestyret. 
  • I visse saker har kommunestyret delegert myndigheten til å fatte vedtak til formannskapet. 

Formannskapet 2019–2023 ble valgt av kommunestyret 17. oktober 2019.

Medlemmer

Hanne Opdan

Ordfører

Politisk parti: Arbeiderpartiet

Telefon: 91 65 16 11

Hans Martin Enger

Varaordfører, leder partssammensatt utvalg, gruppeleder MDG

Politisk parti: Miljøpartiet De Grønne

Telefon: 91 68 58 84

Oddbjørn Lager Nesje

Gruppeleder Ap

Politisk parti: Arbeiderpartiet

Telefon: 90 87 33 69

Tor Anders Østby

Utvalgsleder Omsorg, helse og seniorpolitikk, gruppeleder Sp

Politisk parti: Senterpartiet

Telefon: 90 65 03 91

Camilla Edi Hille

Utvalgsleder Oppvekst, idrett og kultur, gruppeleder V

Politisk parti: Venstre

Telefon: 97 75 72 07

Elin Skifjell

Utvalgsleder Klima, teknikk og miljø, gruppeleder SV

Politisk parti: Sosialistisk Venstre

Telefon: 41 76 85 68

Dag Andreas Fedøy

Politisk parti: Uavhengig

Telefon: 92 05 43 09

Anne-Beth Skrede

Utvalgsleder Areal, klima og byggesak

Politisk parti: Arbeiderpartiet

Telefon: 90 74 76 98

Cecilie Dahl-Jørgensen Pind

gruppeleder H

Politisk parti: Høyre

Telefon: 95 06 57 64

Melissa Kristiansen

Politisk parti: Høyre

Telefon: 99 16 92 52

Bjørn Arne Kløvstad

Politisk parti: Høyre

Telefon: 45 39 37 01

J. Kristian Bjerke

Politisk parti: Høyre

Telefon: 90 18 94 44

Knut Tønnes Steenersen

Gruppeleder FrP

Politisk parti: Fremskrittspartiet

Telefon: 95 13 41 21

Varamedlemmer

Marthe Arnesen

Politisk parti: Miljøpartiet De Grønne

Telefon: 48 07 96 95

Lars Magnus Günther

Politisk parti: Venstre

Telefon: 91 24 16 36

Håkon Ahren Heløe

Politisk parti: Arbeiderpartiet

Telefon: 94 85 85 34

Hilde Widerberg

Politisk parti: Senterpartiet

Telefon: 91 34 19 61

Håkon Arald Gulbrandsen

Politisk parti: Sosialistisk Venstre

Telefon: 95 88 15 01

Therese Bae

Politisk parti: Arbeiderpartiet

Telefon: 93 26 56 87

Paal Alexander Sjøvall

Politisk parti: Senterpartiet

Telefon: 90 03 38 93

Maja Solveig Kjelstrup Ratkje

Politisk parti: Miljøpartiet De Grønne

Gunnar Bengt Vegsgaard

Gruppeleder PP

Politisk parti: Pensjonistpartiet

Telefon: 90 18 17 03

Helge Bunæs

Politisk parti: Høyre

Telefon: 91 86 46 63

Lise Feren Rirsch

Politisk parti: Høyre

Telefon: 41 27 95 92

Knut Oppegaard

Politisk parti: Høyre

Telefon: 90 02 03 70

Benthe Austad Biltvedt

Politisk parti: Høyre

Telefon: 48 26 49 62

Jan-Erik Evensen

Politisk parti: Pensjonistpartiet

Telefon: 90 03 28 84

Monica Dervo-Lehn

Politisk parti: Fremskrittspartiet

Nicklas Olsen Hoff

Politisk parti: Fremskrittspartiet

Telefon: 98 09 15 22

Møtekalender

Møter i Formannskapet