Formannskapet

Kort fortalt

  • Formannskapet er valgt av kommunestyret og består av 13 representanter. 
  • Hovedoppgaven til formannskapet er å forberede større saker, før de behandles i kommunestyret. 
  • I visse saker har kommunestyret delegert myndigheten til å fatte vedtak til formannskapet. 

Formannskapet 2019–2023 ble valgt av kommunestyret 17. oktober 2019.

Medlemmer

Hanne Opdan
Tittel: Ordfører
Politisk parti: Arbeiderpartiet
Telefon: 91 65 16 11
Hans Martin Enger
Tittel: varaordfører, leder partsammensatt utvalg, gruppeleder MDG
Politisk parti: Miljøpartiet De Grønne
Telefon: 91 68 58 84
Oddbjørn Lager Nesje
Tittel: gruppeleder Ap
Politisk parti: Arbeiderpartiet
Telefon: 90 87 33 69
Tor Anders Østby
Tittel: utvalgsleder Omsorg, helse og seniorpolitikk, gruppeleder Sp
Politisk parti: Senterpartiet
Telefon: 90 65 03 91
Camilla Edi Hille
Tittel: utvalgsleder Oppvekst, idrett og kultur, gruppeleder V
Politisk parti: Venstre
Telefon: 97 75 72 07
Elin Skifjell
Tittel: utvalgsleder Klima, teknikk og miljø, gruppeleder SV
Politisk parti: Sosialistisk Venstre
Telefon: 41 76 85 68
Dag Andreas Fedøy
Politisk parti: Uavhengig
Telefon: 92 05 43 09
Silje Øiseth Brekke Bakken
Politisk parti: Arbeiderpartiet
Telefon: 99 45 53 51
Anne Kristine Linnestad
Tittel: gruppeleder H
Politisk parti: Høyre
Telefon: 41 29 51 05
Melissa Kristiansen
Politisk parti: Høyre
Telefon: 99 16 92 52
Bjørn Arne Kløvstad
Politisk parti: Høyre
Telefon: 45 39 37 01
J. Kristian Bjerke
Politisk parti: Høyre
Telefon: 90 18 94 44
Knut Tønnes Steenersen
Tittel: gruppeleder FrP
Politisk parti: Fremskrittspartiet
Telefon: 95 13 41 21

Varamedlemmer

Marthe Arnesen, MDG

Lars Magnus Günther, V

Håkon Ahren Heløe, Ap

Hilde Jorun Widerberg, Sp

Jon Heikki Aas, Sv

Therese Bae, Ap

Paal Alexander Sjøvall, Sp

Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, MDG

Ola Øygard, PP

Helge Bunæs, H

Lise Feren Rirsch, H

Knut Oppegaard, H

Benthe Austad Biltvedt, H

Gunnar Bengt Vegsgaard, PP

Monica Dervo-Lehn, Frp

Nicklas Olsen Hoff, Frp