Rollen som folkevalgt

Kort fortalt

  • Som folkevalgt har du fått innbyggernes tillit til å ivareta deres interesser. Denne tilliten er en grunnleggende forutsetning i demokratiet vårt.
  • Alle folkevalgte skal fylle ut et skjema med kontaktinformasjon med taushetserklæring og etiske retningslinjer.
  • Det er viktig at du som folkevalgt leser kommunens politiske reglement godt.

Forventninger til folkevalgte

Å være folkevalgt er et viktig oppdrag. Enten du har vært folkevalgt før eller er ny i rollen, vil du oppleve fire interessante og lærerike år. Som folkevalgt har du fått innbyggernes tillit til å ivareta deres interesser. Denne tilliten er en grunnleggende forutsetning i vårt demokrati.

Det er viktig med et godt samspill med administrasjonen og bred involvering av innbyggere, næringsliv og frivilligheten, for at dere skal lykkes i oppdraget.

Som kommunestyrerepresentant er du også arbeidsgiver for kommunens ansatte. Det betyr at det du gjør, ikke bare påvirker innbyggerne, men også alle som har kommunen som arbeidsplass.

Kontaktinformasjon og taushetserklæring

Alle folkevalgte skal fylle ut et skjema med kontaktinformasjon. Har du vært folkevalgt i vår kommune tidligere skal du også fylle ut skjemaet.

Vi trenger opplysningene for å kunne gi deg tilgang til de systemene du trenger for å utføre oppdraget ditt, og for at du skal få:

  • e-postadresse
  • tilgang til Microsoft Office-pakken
  • Ipad
  • kunne registrere møtegodtgjørelser

På skjemaet skal du også krysse av på en taushetserklæring og at du har lest kommunens etiske retningslinjer.

Skjemaet er elektronisk og krever personlig innlogging via ID-porten. All informasjon blir behandlet i henhold til ny personopplysningslov (GDPR).

Kontaktskjema for folkevalgte og representanter i råd og utvalg finner du her 

Politisk reglement

Det er viktig at du som folkevalgt har satt deg inn i kommunens politiske reglement. Reglementet beskriver den politiske organiseringen og de overordnede prinsippene om delegering i Nordre Follo.

Reglementet inneholder også konkrete fullmakter. Videre inneholder reglementet regler om saksbehandlingen i de folkevalgte organene.

Godtgjøringsreglementet utgjør også en del av det politiske reglementet, og er tatt inn som et eget vedlegg.

Her finner du politisk reglement