Kommunestyret

Kort fortalt

  • Kommunestyret er kommunens øverste politiske styreorgan.
  • Kommunestyret velges i kommunestyre- og fylkestingsvalg hvert fjerde år.
  • Kommunestyret i Nordre Follo har 47 representanter.

Kommune- og fylkestingsvalg 2019

Resultatet i kommunestyre- og fylkestingsvalget 9. september 2019 bestemte fordelingen av representantene.

Se resultatetet på valgresultatet.no

Arbeiderpartiet 

Hanne Opdan
Tittel: Ordfører
Politisk parti: Arbeiderpartiet
Telefon: 91 65 16 11
Oddbjørn Lager Nesje
Tittel: gruppeleder Ap
Politisk parti: Arbeiderpartiet
Telefon: 90 87 33 69
Silje Øiseth Brekke Bakken
Politisk parti: Arbeiderpartiet
Telefon: 99 45 53 51
Anne-Beth Skrede
Tittel: Utvalgsleder Areal, klima og byggesak
Politisk parti: Arbeiderpartiet
Telefon: 90 74 76 98
Roar Thun
Politisk parti: Arbeiderpartiet
Telefon: 90 77 52 63
Håkon Heløe
Politisk parti: Arbeiderpartiet
Telefon: 94 85 85 34
Ronny Sigde
Politisk parti: Arbeiderpartiet
Telefon: 93 00 84 00
Kjell-Arne Ekeberg
Politisk parti: Arbeiderpartiet
Telefon: 97 74 29 70
Azhar Ul-Hassan
Politisk parti: Arbeiderpartiet
Telefon: 92 08 48 97
Anne-Lise Kvifte Andresen
Politisk parti: Arbeiderpartiet
Telefon: 48 07 54 74
Therese Bae
Politisk parti: Arbeiderpartiet
Telefon: 93 26 56 87

Miljøpartiet De Grønne

Hans Martin Enger
Tittel: varaordfører, leder partsammensatt utvalg, gruppeleder MDG
Politisk parti: Miljøpartiet De Grønne
Telefon: 91 68 58 84
Marthe Arnesen
Politisk parti: Miljøpartiet De Grønne
Telefon: 48 07 96 95
Charlotte Hol
Politisk parti: Miljøpartiet De Grønne
Telefon: 99 26 58 27
Jens Nordahl
Politisk parti: Miljøpartiet De Grønne
Telefon: 95 13 67 90
Maja Solveig Kjelstrup Ratkje
Politisk parti: Miljøpartiet De Grønne

Venstre

Camilla Edi Hille
Tittel: utvalgsleder Oppvekst, idrett og kultur, gruppeleder V
Politisk parti: Venstre
Telefon: 97 75 72 07
Lars Magnus Günther
Politisk parti: Venstre
Telefon: 91 24 16 36
Christian Pedersen
Politisk parti: Venstre
Telefon: 47 33 11 79

Senterpartiet

Tor Anders Østby
Tittel: utvalgsleder Omsorg, helse og seniorpolitikk, gruppeleder Sp
Politisk parti: Senterpartiet
Telefon: 90 65 03 91
Hilde Jorun Widerberg
Politisk parti: Senterpartiet
Telefon: 91 34 19 61
Paal Alexander Sjøvall
Politisk parti: Senterpartiet
Telefon: 90 03 38 93

Sosialistisk venstreparti

Elin Skifjell
Tittel: utvalgsleder Klima, teknikk og miljø, gruppeleder SV
Politisk parti: Sosialistisk Venstre
Telefon: 41 76 85 68
Charlotte Rødland Kristiansen
Politisk parti: Sosialistisk Venstre
Telefon: 41 39 00 55
Jon Heikki Aas
Politisk parti: Sosialistisk Venstre
Telefon: 93 88 71 84

Rødt

Tore Bernt Kristiansen
Tittel: gruppeleder R
Politisk parti: Rødt
Telefon: 91 65 79 60

Kristelig Folkeparti/uavhengig

Dag Andreas Fedøy
Politisk parti: Uavhengig
Telefon: 92 05 43 09

Høyre

Thomas Sjøvold
Politisk parti: Høyre
Telefon: 98 21 39 51
Anne Kristine Linnestad
Tittel: gruppeleder H
Politisk parti: Høyre
Telefon: 41 29 51 05
Melissa Kristiansen
Politisk parti: Høyre
Telefon: 99 16 92 52
Helge Marstrander
Politisk parti: Høyre
Telefon: 91 63 30 53
Helge Bunæs
Politisk parti: Høyre
Telefon: 91 86 46 63
Lise Feren Rirsch
Politisk parti: Høyre
Telefon: 41 27 95 92
Bjørn Arne Kløvstad
Politisk parti: Høyre
Telefon: 45 39 37 01
Knut Oppegaard
Politisk parti: Høyre
Telefon: 90 02 03 70
Benthe Austad Biltvedt
Politisk parti: Høyre
Telefon: 48 26 49 62
Cecilie Dahl-Jørgensen Pind
Politisk parti: Høyre
Telefon: 95 06 57 64
Hege Elise Blix Mortensen
Politisk parti: Høyre
Telefon: 48 35 42 13
Halvor Stormoen
Politisk parti: Høyre
Telefon: 91 14 30 43
Sara Neumann Habberstad
Politisk parti: Høyre
Telefon: 98 25 50 59
J. Kristian Bjerke
Politisk parti: Høyre
Telefon: 90 18 94 44

Pensjonistpartiet

Ola Øygard
Tittel: gruppeleder PP
Politisk parti: Pensjonistpartiet
Telefon: 90 91 93 28
Gunnar Bengt Vegsgaard
Politisk parti: Pensjonistpartiet
Telefon: 90 18 17 03

Fremskrittspartiet

Knut Tønnes Steenersen
Tittel: gruppeleder FrP
Politisk parti: Fremskrittspartiet
Telefon: 95 13 41 21
Jarle Ørnebo
Tittel: leder kontrollutvalget
Politisk parti: Fremskrittspartiet
Telefon: 95 12 46 68
Monica Dervo-Lehn
Politisk parti: Fremskrittspartiet
Nicklas Olsen Hoff
Politisk parti: Fremskrittspartiet
Telefon: 98 09 15 22

Varamedlemmer

Arbeiderpartiet 

Elisabeth Gade
Politisk parti: Arbeiderpartiet
Telefon: 92 48 94 14
Bodil Slettvoll Øvergård
Politisk parti: Arbeiderpartiet
Telefon: 48 04 92 43
Mani Hussaini
Politisk parti: Arbeiderpartiet
Telefon: 90 93 58 40
Shahid Jamil
Politisk parti: Arbeiderpartiet
Telefon: 92 03 61 02
Bjørn Gunnar Ganger
Politisk parti: Sosialistisk Venstre
Telefon: 99 58 99 37
Charlotte Næss
Politisk parti: Arbeiderpartiet
Per Ole Melgård
Politisk parti: Arbeiderpartiet
Telefon: 92 20 16 84
Annar Bakken
Politisk parti: Arbeiderpsrtiet
Telefon: 95 48 88 56
Hilde Irmelinn Sønnevig
Politisk parti: Arbeiderpartiet
Telefon: 91 65 17 94
Liv Kristin B Rundberget
Politisk parti: Arbeiderpartiet
Telefon: 47 31 38 28
Eli Børde Bærland
Politisk parti: Arbeiderpartiet
Telefon: 48 12 33 87
Trond Gram
Politisk parti: Arbeiderpartiet
Telefon: 99 61 81 69
Marit Stangebye Nielsen
Politisk parti: Arbeiderpartiet
Telefon: 45 45 00 25
Kersti Ahrén Heløe
Tittel: leder Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
Politisk parti: Arbeiderpartiet
Telefon: 94 85 23 32

Miljøpartiet De Grønne 

Jon-Finngard Moe
Politisk parti: Miljøpartiet De Grønne
Telefon: 98 64 58 62
Solveig Eriksen
Politisk parti: Miljøpartiet De Grønne
Telefon: 97 07 96 58
Kristian Kallevik
Politisk parti: Miljøpartiet De Grønne
Telefon: 97 68 55 23
Ingrid Marie Nissen
Politisk parti: Miljøpartiet De Grønne
Ingrid Karlstad-Sjødalstrand
Politisk parti: Miljøpartiet De Grønne
Telefon: 91 75 78 38
Rebekka Alette Skaar
Politisk parti: Miljøpartiet De Grønne
Telefon: 95 83 57 63
Svein Reid
Politisk parti: Miljøpartiet De Grønne
Telefon: 41 51 29 66
Tale Kristine Skeidvoll
Politisk parti: Miljøpartiet De Grønne

Venstre 

Ingrid Caterina Berger Cameron
Politisk parti: Venstre
Telefon: 92 06 64 50
Inger Johanne Bjørnstad
Politisk parti: Venstre
Telefon: 41 66 37 70
Ketil Larsen
Tittel: nestleder kontrollutvalget
Politisk parti: Venstre
Telefon: 93 84 77 71
Anne Marie Gamme
Politisk parti: Venstre
Telefon: 90 77 20 73
Jan Magnus Lindin
Politisk parti: Venstre
Mohsin Veysel Ramani
Politisk parti: Venstre
Telefon: 93 89 07 68

Senterpartiet 

Reidar Aasgaard
Politisk parti: Senterpartiet
Telefon: 99 73 66 49
Victor Krüger
Politisk parti: Senterpartiet
Telefon: 99 21 28 05
Jakob Simonhjell
Politisk parti: Senterpartiet
Telefon: 90 52 67 14
Torhild Solem
Politisk parti: Senterpartiet
Telefon: 95 90 01 94
Remi Moen
Politisk parti: Senterpartiet
Telefon: 93 26 23 22
Anders Eidsvaag Graven
Politisk parti: Senterpartiet
Telefon: 48 22 77 22

Sosialistisk venstreparti 

Håkon Arald Gulbrandsen
Politisk parti: Sosialistisk Venstre
Telefon: 95 88 15 01
Jonas Hajoo
Politisk parti: Sosialistisk Venstre
Telefon: 93 27 38 87
Stein Bjørlo
Politisk parti: Sosialistisk Venstre
Telefon: 41 43 25 31
Bård Egil Hogstad
Politisk parti: Sosialistisk Venstre
Telefon: 91 14 37 65
Ronja Marte Andresen
Politisk parti: Sosialistisk Vesntre
Telefon: 48 04 02 48
Torill Rønsen Ekeberg
Politisk parti: Sosialistisk Venstre

Rødt 

Martin Fjeldstad Olaisen
Politisk parti: Rødt
Telefon: 93 87 69 67
Eva Oddveig Karlsen
Politisk parti: Rødt
Telefon: 48 05 68 35
Anders Bodahl
Politisk parti: Rødt
Telefon: 40 28 26 62
Marianne Nesse-Arrestad
Politisk parti: Rødt
Telefon: 99 43 84 96

Kristelig Folkeparti 

Kjell Magne Bondevik
Tittel: Leder eldrerådet
Politisk parti: Kristelig Folkeparti
Per Eivind Jensen
Politisk parti: Kristelig Folkeparti
Inger Anette Sandvand Dahlen
Politisk parti: Kristelig Folkeparti
Telefon: 48 23 54 69
Sindre Frøyshov
Politisk parti: Kristelig Folkeparti

Høyre

Daad Gjerde
Politisk parti: Høyre
Telefon: 41 64 35 22
Lars-Erik Hemsen
Politisk parti: Høyre
Telefon: 41 21 13 43
Lars Roar Masdal
Politisk parti: Høyre
Telefon: 97 74 21 63
Kristin Næss Stub
Politisk parti: Høyre
Telefon: 47 95 59 16
Halvor Eikeland
Politisk parti: Høyre
Telefon: 90 99 53 77
Jan Thomas Birkeland
Politisk parti: Høyre
Telefon: 90 51 29 00
Lola Anita Stormorken
Politisk parti: Høyre
Telefon: 91 81 21 37
Paul Hjalmar Gjetrang Leirtrø
Politisk parti: Høyre
Telefon: 45 51 95 92
Kristian Forslund
Politisk parti: Høyre
Telefon: 98 06 13 31
Reidar Samuelsen
Politisk parti: Høyre
Telefon: 99 15 90 00
Eirik Jarle Holmlund
Politisk parti: Høyre
Telefon: 91 30 11 33
Hans Martin Larssen
Politisk parti: Høyre
Telefon: 90 53 04 91
Silje Margrethe Andresen
Politisk parti: Høyre
Telefon: 45 27 17 42
Bjørnar Myrvang-Øien
Politisk parti: Høyre
Telefon: 97 72 72 04
Michael Sars Norum
Politisk parti: Høyre
Telefon: 92 40 33 01
Tomm Ivar Svensen
Politisk parti: Høyre
Telefon: 90 14 45 92
Harald Osmundsen
Politisk parti: Høyre
Telefon: 93 21 02 65

Pensjonistpartiet

Jan-Erik Evensen
Politisk parti: Pensjonistpartiet
Telefon: 90 03 28 84
Kjell Johan Johansen
Politisk parti: Pensjonistpartiet
Telefon: 90 91 93 34
Arild Jahren
Politisk parti: Pensjonistpartiet
Telefon: 90 20 61 30
Alf Christian Aadahl
Politisk parti: Pensjonistpartiet
Reidun Peters
Politisk parti: Pensjonistpartiet
Telefon: 93 40 38 04

Fremskrittspartiet 

Anne-Marie Torgersen
Politisk parti: Fremskrittspartiet
Telefon: 90 13 76 50
Stellan Hjerpset-Østlie
Politisk parti: Fremskrittspartiet
Telefon: 47 65 30 25
Zafar Iqbal
Politisk parti: Fremskrittspartiet
Telefon: 90 91 39 72
Kjell-Rune Resstun
Politisk parti: Fremskrittspartiet
Telefon: 90 13 60 02
Aleksander Torgersen Arnesen
Politisk parti: Fremskrittspartiet
Telefon: 91 16 75 61
Adrian Kvernbråten
Politisk parti: Fremskrittspartiet
Telefon: 46 82 71 10
Anne Rita Huus
Politisk parti: Fremskrittspartiet