Politiske utvalg

Kort fortalt

  • Nordre Follo kommune har fire politiske utvalg.
  • Politiske utvalg forbereder saker innen sitt område før behandling i formannskap og kommunestyre. 
  • Kommunen har også et partssammensatt utvalg og et kontrollutvalg. 

Utvalg for areal, klima og byggesak

Utvalget skal følge opp kommunens ansvar og engasjement for blant annet tettsted- og boligutvikling, arealplan og byggesak. Det har et spesielt ansvar for blant annet reguleringsplaner, dispensasjoner etter plan- og bygningslovgivningen og forberedende klagebehandling etter plan- og bygningsloven.

Medlemmer i utvalget

Anne-Beth Skrede
Tittel: Utvalgsleder Areal, klima og byggesak
Politisk parti: Arbeiderpartiet
Telefon: 90 74 76 98
Marthe Arnesen
Politisk parti: Miljøpartiet De Grønne
Telefon: 48 07 96 95
Lars Magnus Günther
Politisk parti: Venstre
Telefon: 91 24 16 36
Kjell-Arne Ekeberg
Politisk parti: Arbeiderpartiet
Telefon: 97 74 29 70
Jon Heikki Aas
Politisk parti: Sosialistisk Venstre
Telefon: 93 88 71 84
Hilde Jorun Widerberg
Politisk parti: Senterpartiet
Telefon: 91 34 19 61
Anne-Lise Kvifte Andresen
Politisk parti: Arbeiderpartiet
Telefon: 48 07 54 74
Martin Fjeldstad Olaisen
Politisk parti: Rødt
Telefon: 93 87 69 67
Helge Bunæs
Politisk parti: Høyre
Telefon: 91 86 46 63
Cecilie Dahl-Jørgensen Pind
Politisk parti: Høyre
Telefon: 95 06 57 64
Lars Roar Masdal
Politisk parti: Høyre
Telefon: 97 74 21 63
Kristin Næss Stub
Politisk parti: Høyre
Telefon: 47 95 59 16
Knut Tønnes Steenersen
Tittel: gruppeleder FrP
Politisk parti: Fremskrittspartiet
Telefon: 95 13 41 21

Møter i utvalget

Utvalg for oppvekst, idrett og kultur

Utvalget skal følge opp kommunens ansvar og engasjement for blant annet skole, SFO, barnehage, helsestasjon og skolehelsetjeneste, barnevern, unge enslige asylsøkere, PPT, idrett, friluftsliv, kultur, folkehelse, kulturskole, bibliotek og frivillighet.

Medlemmer i utvalget

Camilla Edi Hille
Tittel: utvalgsleder Oppvekst, idrett og kultur, gruppeleder V
Politisk parti: Venstre
Telefon: 97 75 72 07
Håkon Heløe
Politisk parti: Arbeiderpartiet
Telefon: 94 85 85 34
Therese Bae
Politisk parti: Arbeiderpartiet
Telefon: 93 26 56 87
Kurt Soltveit
Politisk parti: Kristelig Folkeparti
Telefon: 90 94 10 55
Paal Alexander Sjøvall
Politisk parti: Senterpartiet
Telefon: 90 03 38 93
Charlotte Rødland Kristiansen
Politisk parti: Sosialistisk Venstre
Telefon: 41 39 00 55
Sverre Thorstensen
Politisk parti: Miljøpartiet De Grønne
Telefon: 91 69 79 39
Nesanet Hailemariam
Politisk parti: Venstre
Telefon: 40 57 40 37
Knut Oppegaard
Politisk parti: Høyre
Telefon: 90 02 03 70
Benthe Austad Biltvedt
Politisk parti: Høyre
Telefon: 48 26 49 62
Daad Gjerde
Politisk parti: Høyre
Telefon: 41 64 35 22
Eirik Jarle Holmlund
Politisk parti: Høyre
Telefon: 91 30 11 33
Nicklas Olsen Hoff
Politisk parti: Fremskrittspartiet
Telefon: 98 09 15 22

Møter i utvalget

Utvalg for klima, teknikk og miljø

Utvalget skal følge opp kommunens ansvar og engasjement for blant annet klima og miljø, samferdsel og mobilitet, vann og avløp, park, jordbruk, skogforvaltning og viltforvaltning. Utvalget har et spesielt ansvar for forberedende klagebehandling etter forurensningsloven.

Medlemmer i utvalget

Elin Skifjell
Tittel: utvalgsleder Klima, teknikk og miljø, gruppeleder SV
Politisk parti: Sosialistisk Venstre
Telefon: 41 76 85 68
Roar Thun
Politisk parti: Arbeiderpartiet
Telefon: 90 77 52 63
Elisabeth Gade
Politisk parti: Arbeiderpartiet
Telefon: 92 48 94 14
Reidar Aasgaard
Politisk parti: Senterpartiet
Telefon: 99 73 66 49
Christian Pedersen
Politisk parti: Venstre
Telefon: 47 33 11 79
Ronny Sigde
Politisk parti: Arbeiderpartiet
Telefon: 93 00 84 00
Ingrid Marie Nissen
Politisk parti: Miljøpartiet De Grønne
Marthe Arnesen
Politisk parti: Miljøpartiet De Grønne
Telefon: 48 07 96 95
Hege Elise Blix Mortensen
Politisk parti: Høyre
Telefon: 48 35 42 13
Sara Neumann Habberstad
Politisk parti: Høyre
Telefon: 98 25 50 59
Lars-Erik Hemsen
Politisk parti: Høyre
Telefon: 41 21 13 43
Paul Hjalmar Gjetrang Leirtrø
Politisk parti: Høyre
Telefon: 45 51 95 92
Kjell Johan Johansen
Politisk parti: Pensjonistpartiet
Telefon: 90 91 93 34

Møter i utvalget 

Utvalg for omsorg, helse og seniorpolitikk

Utvalget skal følge opp kommunens ansvar og engasjement for blant annet sykehjem, hjemmetjeneste, omsorgsboliger, helse, folkehelse, NAV, kvalifisering, rus og psykisk helse, voksenopplæring og flyktninger.

Medlemmer i utvalget

Tor Anders Østby
Tittel: utvalgsleder Omsorg, helse og seniorpolitikk, gruppeleder Sp
Politisk parti: Senterpartiet
Telefon: 90 65 03 91
Tor Haugstad
Politisk parti: Kristelig Folkeparti
Telefon: 91 15 35 16
Azhar Ul-Hassan
Politisk parti: Arbeiderpartiet
Telefon: 92 08 48 97
Håkon Arald Gulbrandsen
Politisk parti: Sosialistisk Venstre
Telefon: 95 88 15 01
Charlotte Hol
Politisk parti: Miljøpartiet De Grønne
Telefon: 99 26 58 27
Anne Marie Gamme
Politisk parti: Venstre
Telefon: 90 77 20 73
Liv Kristin B Rundberget
Politisk parti: Arbeiderpartiet
Telefon: 47 31 38 28
Solveig Eriksen
Politisk parti: Miljøpartiet De Grønne
Telefon: 97 07 96 58
Lise Feren Rirsch
Politisk parti: Høyre
Telefon: 41 27 95 92
Bjørn Arne Kløvstad
Politisk parti: Høyre
Telefon: 45 39 37 01
Anne Kristine Linnestad
Tittel: gruppeleder H
Politisk parti: Høyre
Telefon: 41 29 51 05
Jan-Erik Evensen
Politisk parti: Pensjonistpartiet
Telefon: 90 03 28 84
Monica Dervo-Lehn
Politisk parti: Fremskrittspartiet

Møter i utvalget

Partssammensatt utvalg

Partssammensatt utvalg behandler saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen som arbeidsgiver. Det består av ni medlemmer med varamedlemmer, fem fra de folkevalgte og fire fra kommunens ansatte.

Medlemmer i utvalget

Hans Martin Enger
Tittel: varaordfører, leder partsammensatt utvalg, gruppeleder MDG
Politisk parti: Miljøpartiet De Grønne
Telefon: 91 68 58 84
Oddbjørn Lager Nesje
Tittel: gruppeleder Ap
Politisk parti: Arbeiderpartiet
Telefon: 90 87 33 69
Elin Skifjell
Tittel: utvalgsleder Klima, teknikk og miljø, gruppeleder SV
Politisk parti: Sosialistisk Venstre
Telefon: 41 76 85 68
Anne Kristine Linnestad
Tittel: gruppeleder H
Politisk parti: Høyre
Telefon: 41 29 51 05
Ola Øygard
Tittel: gruppeleder PP
Politisk parti: Pensjonistpartiet
Telefon: 90 91 93 28

Tillitsvalgte og hovedverneombud:

Eirik Sjøvoll
Tittel: representant for Utdanningsforbundet
Telefon: 91 80 73 65
Knut Bjørnskau
Tittel: representant for NITO
Telefon: 91 14 67 97
Anita Lorentzen
Tittel: representant for Fagforbundet
Telefon: 97 03 76 25
Monica Meyer
Tittel: representant fra Delta
Telefon: 98 61 16.97
Marit Ravnan
Tittel: Hovedverneombud
Telefon: 97 74 13 21

Møter i utvalget

Kontrollutvalget

Kontrollutvalgets kjerneoppgave er å forestå den løpende kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret. Dette for å sikre at den kommunale virksomheten skjer i tråd med gjeldende råd og regler og kommunes egne planer og vedtak.

Medlemmer

Jarle Ørnebo
Tittel: leder kontrollutvalget
Politisk parti: Fremskrittspartiet
Telefon: 95 12 46 68
Ketil Larsen
Tittel: nestleder kontrollutvalget
Politisk parti: Venstre
Telefon: 93 84 77 71
Ingrid Karlstad-Sjødalstrand
Politisk parti: Miljøpartiet De Grønne
Telefon: 91 75 78 38
Trond Gram
Politisk parti: Arbeiderpartiet
Telefon: 99 61 81 69
Gunvor Eldegard
Politisk parti: Arbeiderpartiet
Telefon: 91 87 62 78
Bård Egil Hogstad
Politisk parti: Sosialistisk Venstre
Telefon: 91 14 37 65
Georg Stub
Politisk parti: Høyre
Telefon: 92 06 30 50
Kirsten Helene Torp
Politisk parti: Høyre
Telefon: 98 09 37 52
Torill Bisgaard
Politisk parti: Høyre
Telefon: 90 92 94 50

Møter i utvalget

Politiske råd 

Se siden for politiske råd.