Politiske utvalg

Kort fortalt

  • Nordre Follo kommune har fire politiske utvalg.
  • Politiske utvalg forbereder saker innen sitt område før behandling i formannskap og kommunestyre. 
  • Kommunen har også et partssammensatt utvalg og et kontrollutvalg. 

Utvalg for areal, klima og byggesak

Utvalget skal følge opp kommunens ansvar og engasjement for blant annet tettsted- og boligutvikling, arealplan og byggesak. Det har et spesielt ansvar for blant annet reguleringsplaner, dispensasjoner etter plan- og bygningslovgivningen og forberedende klagebehandling etter plan- og bygningsloven.

Medlemmer i utvalget

Anne-Beth Skrede

Utvalgsleder Areal, klima og byggesak

Politisk parti: Arbeiderpartiet

Telefon: 90 74 76 98

Marthe Arnesen

Politisk parti: Miljøpartiet De Grønne

Telefon: 48 07 96 95

Lars Magnus Günther

Politisk parti: Venstre

Telefon: 91 24 16 36

Kjell Arne Ekeberg

Politisk parti: Arbeiderpartiet

Telefon: 97 74 29 70

Rannveig Kvifte Andresen

Politisk parti: Sosialistisk Venstre

Telefon: 48 10 39 43

Hilde Widerberg

Politisk parti: Senterpartiet

Telefon: 91 34 19 61

Inger-Lise Kvifte Andresen

Politisk parti: Arbeiderpartiet

Telefon: 48 07 54 74

Martin Fjeldstad Olaisen

Politisk parti: Rødt

Telefon: 93 87 69 67

Helge Bunæs

Politisk parti: Høyre

Telefon: 91 86 46 63

Cathrine Westad Salthammer

Politisk parti: Høyre

Lars Roar Masdal

Politisk parti: Høyre

Telefon: 97 74 21 63

Kristin Næss Stub

Politisk parti: Høyre

Telefon: 47 95 59 16

Knut Tønnes Steenersen

Gruppeleder FrP

Politisk parti: Fremskrittspartiet

Telefon: 95 13 41 21

Varamedlemmer

Maja Solveig Kjelstrup Ratkje

Politisk parti: Miljøpartiet De Grønne

Per Eivind Jensen

Politisk parti: Kristelig Folkeparti

Adrian Jakob Procon

Politisk parti: Sosialistisk venstre

Telefon: 93404436

Nina Iren Kristiansen Prestrud

Politisk parti: Senterpartiet

Telefon: 93 43 73 78

Roy Taranger

Politisk parti: Venstre

Telefon: 92 43 88 81

Shahid Jamil

Politisk parti: Arbeiderpartiet

Telefon: 92 03 61 02

Inger Johanne Bjørnstad

Politisk parti: Venstre

Telefon: 41 66 37 70

Ove Konrad Kjølstad

Politisk parti: Arbeiderpartiet

Telefon: 90 74 62 67

Alf Christian Aadahl

Politisk parti: Pensjonistpartiet

Halvor Eikeland

Politisk parti: Høyre

Telefon: 90 99 53 77

Silje Margrethe Andresen

Politisk parti: Høyre

Telefon: 45 27 17 42

Erik Kristian Olsen

Politisk parti: Pensjonistpartiet

Telefon: 92 85 16 41

Mette Feie Haram

Politisk parti: Høyre

Telefon: 95 96 45 85

Cecilie Dahl-Jørgensen Pind

gruppeleder H

Politisk parti: Høyre

Telefon: 95 06 57 64

Kjell-Rune Resstun

Politisk parti: Fremskrittspartiet

Telefon: 90 13 60 02

Camilla Sivertsen Mollatt

Politisk parti: Fremskrittspartiet

Telefon: 90 52 72 85

Møter i utvalget for areal, klima og byggesak

Utvalg for oppvekst, idrett og kultur

Utvalget skal følge opp kommunens ansvar og engasjement for blant annet skole, SFO, barnehage, helsestasjon og skolehelsetjeneste, barnevern, unge enslige asylsøkere, PPT, idrett, friluftsliv, kultur, folkehelse, kulturskole, bibliotek og frivillighet.

Medlemmer i utvalget

Camilla Edi Hille

Utvalgsleder Oppvekst, idrett og kultur, gruppeleder V

Politisk parti: Venstre

Telefon: 97 75 72 07

Håkon Ahren Heløe

Politisk parti: Arbeiderpartiet

Telefon: 94 85 85 34

Therese Bae

Politisk parti: Arbeiderpartiet

Telefon: 93 26 56 87

Kurt Soltveit

Politisk parti: Kristelig Folkeparti

Telefon: 90 94 10 55

Paal Alexander Sjøvall

Politisk parti: Senterpartiet

Telefon: 90 03 38 93

Charlotte Rødland Kristiansen

Politisk parti: Sosialistisk Venstre

Telefon: 41 39 00 55

John James Rea Todd-Kvam

Politisk parti: Miljøpartiet de Grønne

Telefon: 45021165

Nesanet Hailemariam

Politisk parti: Venstre

Telefon: 40 57 40 37

Knut Oppegaard

Politisk parti: Høyre

Telefon: 90 02 03 70

Benthe Austad Biltvedt

Politisk parti: Høyre

Telefon: 48 26 49 62

Nivin Mohammed Abdelwahab

Politisk parti: Høyre

Eirik Jarle Holmlund

Politisk parti: Høyre

Telefon: 91 30 11 33

Nicklas Olsen Hoff

Politisk parti: Fremskrittspartiet

Telefon: 98 09 15 22

Varamedlemmer

Kristian Kallevik

Politisk parti: Miljøpartiet De Grønne

Telefon: 97 68 55 23

Marianne Nesse-Arrestad

Politisk parti: Rødt

Telefon: 99 43 84 96

Annar Bakken

Politisk parti: Arbeiderpartiet

Telefon: 95 48 88 56

Birgit Siljeholt

Politisk parti: Sosialistisk Venstre

Telefon: 45 22 95 04

Victor Krüger

Politisk parti: Senterpartiet

Telefon: 99 21 28 05

Stein Martinsen Wik

Politisk parti: Venstre

Telefon: 90 77 40 19

Kersti Ahrén Heløe

Politisk parti: Arbeiderpartiet

Telefon: 94 85 23 32

Kristine Eidsvaag Graven

Politisk parti: Senterpartiet

Telefon: 91 72 63 27

Gunnar Bengt Vegsgaard

Gruppeleder PP

Politisk parti: Pensjonistpartiet

Telefon: 90 18 17 03

Tomm Ivar Svensen

Politisk parti: Høyre

Telefon: 90 14 45 92

Ann Kristin Henriksen

Politisk parti: Høyre

Jan-Erik Evensen

Politisk parti: Pensjonistpartiet

Telefon: 90 03 28 84

Heidi Sundkøien

Politisk parti: Høyre

Telefon: 99 00 38 84

Gunhild Rønningen

Politisk parti: Høyre

Telefon: 94 18 46 20

Anne-Marie Torgersen

Politisk parti: Fremskrittspartiet

Telefon: 90 13 76 50

Mats Prytz Halvorsrud

Politisk parti: Fremskrittspartiet

Telefon: 90 63 61 45

Møter i utvalget oppvekst, idrett og kultur

Utvalg for klima, teknikk og miljø

Utvalget skal følge opp kommunens ansvar og engasjement for blant annet klima og miljø, samferdsel og mobilitet, vann og avløp, park, jordbruk, skogforvaltning og viltforvaltning. Utvalget har et spesielt ansvar for forberedende klagebehandling etter forurensningsloven.

Medlemmer i utvalget

Elin Skifjell

Utvalgsleder Klima, teknikk og miljø, gruppeleder SV

Politisk parti: Sosialistisk Venstre

Telefon: 41 76 85 68

Roar Thun

Politisk parti: Arbeiderpartiet

Telefon: 90 77 52 63

Elisabeth Gade

Politisk parti: Arbeiderpartiet

Telefon: 92 48 94 14

Reidar Aasgaard

Politisk parti: Senterpartiet

Telefon: 99 73 66 49

Christian Pedersen

Politisk parti: Venstre

Telefon: 47 33 11 79

Ronny Sigde

Politisk parti: Arbeiderpartiet

Telefon: 93 00 84 00

Ingrid Marie Nissen

Politisk parti: Miljøpartiet De Grønne

Marthe Arnesen

Politisk parti: Miljøpartiet De Grønne

Telefon: 48 07 96 95

Hege Elise Blix Mortensen

Politisk parti: Høyre

Telefon: 48 35 42 13

Sara Neumann Habberstad

Politisk parti: Høyre

Telefon: 98 25 50 59

Lars-Erik Hemsen

Politisk parti: Høyre

Telefon: 41 21 13 43

Paul Hjalmar Gjetrang Leirtrø

Politisk parti: Høyre

Telefon: 45 51 95 92

Kjell Johan Johansen

Politisk parti: Pensjonistpartiet

Telefon: 90 91 93 34

Varamedlemmer

Sven Harald Østby

Politisk parti: Senterpartiet

Telefon: 90 58 49 20

Inger Johanne Bjørnstad

Politisk parti: Venstre

Telefon: 41 66 37 70

Inger Anette Sandvand Dahlen

Politisk parti: Kristelig Folkeparti

Telefon: 48 23 54 69

Hilde Irmelinn Sønnevig

Politisk parti: Arbeiderpartiet

Telefon: 91 65 17 94

Tore Bernt Kristiansen

Gruppeleder R

Politisk parti: Rødt

Telefon: 91 65 79 60

Jakob Simonhjell

Politisk parti: Senterpartiet

Telefon: 90 52 67 14

Jonas Hajoo

Politisk parti: Sosialistisk Venstre

Telefon: 93 27 38 87

Eli Børde Bærland

Politisk parti: Arbeiderpartiet

Telefon: 48 12 33 87

Hans Martin Larssen

Politisk parti: Høyre

Telefon: 90 53 04 91

Bjørnar Myrvang-Øien

Politisk parti: Høyre

Telefon: 97 72 72 04

Michael Sars Norum

Politisk parti: Høyre

Telefon: 92 40 33 01

Gunhild Rønningen

Politisk parti: Høyre

Telefon: 94 18 46 20

Anne Kristine Ribe

Politisk parti: Høyre

Telefon: 90 03 52 26

Synnøve Kongsrud

Politisk parti: Høyre

Mats Prytz Halvorsrud

Politisk parti: Fremskrittspartiet

Telefon: 90 63 61 45

Aud Gunhild Kristiansen

Politisk parti: Pensjonistpartiet

Telefon: 91 14 00 54

Møter i utvalget klima, teknikk og miljø

Utvalg for omsorg, helse og seniorpolitikk

Utvalget skal følge opp kommunens ansvar og engasjement for blant annet sykehjem, hjemmetjeneste, omsorgsboliger, helse, folkehelse, NAV, kvalifisering, rus og psykisk helse, voksenopplæring og flyktninger.

Medlemmer i utvalget

Tor Anders Østby

Utvalgsleder Omsorg, helse og seniorpolitikk, gruppeleder Sp

Politisk parti: Senterpartiet

Telefon: 90 65 03 91

Tor Haugstad

Politisk parti: Kristelig Folkeparti

Telefon: 91 15 35 16

Azhar Ul-Hassan

Politisk parti: Arbeiderpartiet

Telefon: 92 08 48 97

Håkon Arald Gulbrandsen

Politisk parti: Sosialistisk Venstre

Telefon: 95 88 15 01

Mari Todd-Kvam

Politisk parti: Miljøpartiet De Grønne

Anne Marie Gamme

Politisk parti: Venstre

Telefon: 90 77 20 73

Liv Kristin B Rundberget

Politisk parti: Arbeiderpartiet

Telefon: 47 31 38 28

Solveig Eriksen

Politisk parti: Miljøpartiet De Grønne

Telefon: 97 07 96 58

Lise Feren Rirsch

Politisk parti: Høyre

Telefon: 41 27 95 92

Thomas Sjøvold

Politisk parti: Høyre

Telefon: 98 21 39 51

Daad Gjerde

Politisk parti: Høyre

Telefon: 41 64 35 22

Jan-Erik Evensen

Politisk parti: Pensjonistpartiet

Telefon: 90 03 28 84

Monica Dervo-Lehn

Politisk parti: Fremskrittspartiet

Varamedlemmer

Ketil Akerø

Politisk parti: Sosialistisk Venstre

Telefon: 91 18 29 10

Even Ifar Fossland

Politisk parti: Venstre

Telefon: 980 06 594

Torhild Solem

Politisk parti: Senterpartiet

Telefon: 95 90 01 94

Jens Nordahl

Politisk parti: Miljøpartiet De Grønne

Telefon: 95 13 67 90

Anders Bodahl

Politisk parti: Rødt

Telefon: 40 28 26 62

Charlotte Næss

Politisk parti: Arbeiderpartiet

Ronja Marte Andresen

Politisk parti: Sosialistisk Venstre

Telefon: 48 04 02 48

Remi Moen

Politisk parti: Senterpartiet

Telefon: 93 26 23 22

Lola Anita Stormorken

Politisk parti: Høyre

Telefon: 91 81 21 37

Arild Jahren

Politisk parti: Pensjonistpartiet

Telefon: 90 20 61 30

Jan Thomas Birkeland

Politisk parti: Høyre

Telefon: 90 51 29 00

Reidar Samuelsen

Politisk parti: Høyre

Telefon: 99 15 90 00

May-Grethe Rosenberg

Politisk parti: Høyre

Telefon: 48 11 24 33

Aina Therese Presthus

Politisk parti: Høyre

Karin Kværner

Politisk parti: Fremskrittspartiet

Telefon: 90 15 64 50

Tore Holm

Politisk parti: Fremskrittspartiet

Telefon: 94 15 91 36

Møter i utvalget omsorg, helse og seniorpolitikk

Partssammensatt utvalg

Partssammensatt utvalg behandler saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen som arbeidsgiver. Det består av representanter for de folkevalgte og fra kommunens ansatte.

Medlemmer i utvalget

Hans Martin Enger

Varaordfører, leder partssammensatt utvalg, gruppeleder MDG

Politisk parti: Miljøpartiet De Grønne

Telefon: 91 68 58 84

Oddbjørn Lager Nesje

Gruppeleder Ap

Politisk parti: Arbeiderpartiet

Telefon: 90 87 33 69

Elin Skifjell

Utvalgsleder Klima, teknikk og miljø, gruppeleder SV

Politisk parti: Sosialistisk Venstre

Telefon: 41 76 85 68

Cecilie Dahl-Jørgensen Pind

gruppeleder H

Politisk parti: Høyre

Telefon: 95 06 57 64

Gunnar Bengt Vegsgaard

Gruppeleder PP

Politisk parti: Pensjonistpartiet

Telefon: 90 18 17 03

Tillitsvalgte og hovedverneombud:

Eirik Sjøvoll

representant for Utdanningsforbundet

Telefon: 91 80 73 65

Randi Snildal

representant for NITO

Anita Lorentzen

representant for Fagforbundet

Telefon: 97 03 76 25

Janne Bjørkvall

representant fra Delta

Telefon: 95 13 31 84

Marit Ravnan

Hovedverneombud

Telefon: 97 74 13 21

Varamedlemmer

Inger-Lise Kvifte Andresen

Politisk parti: Arbeiderpartiet

Telefon: 48 07 54 74

Tor Anders Østby

Utvalgsleder Omsorg, helse og seniorpolitikk, gruppeleder Sp

Politisk parti: Senterpartiet

Telefon: 90 65 03 91

Camilla Edi Hille

Utvalgsleder Oppvekst, idrett og kultur, gruppeleder V

Politisk parti: Venstre

Telefon: 97 75 72 07

Benthe Austad Biltvedt

Politisk parti: Høyre

Telefon: 48 26 49 62

Bjørn Arne Kløvstad

Politisk parti: Høyre

Telefon: 45 39 37 01

Monica Dervo-Lehn

Politisk parti: Fremskrittspartiet

J. Kristian Bjerke

Politisk parti: Høyre

Telefon: 90 18 94 44

Personlige varamedlemmer for tillitsvalgte og hovedverneombudet:

Jurga Alknes

representant for Utdanningsforbundet

Telefon: 45 03 06 78

Anne Lina Toverud

representant for Akademikersammenslutningen (HTV)

Telefon: 41223112

Kersti Pape

representant for Fagforbundet

Telefon: 47414447

Marthe Oksavik

representant for Delta

Ole Johnny Breivikås

Hovedverneombud

Møter i partssammensatt utvalg

Kontrollutvalget

Kontrollutvalgets kjerneoppgave er å forestå den løpende kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret. Dette for å sikre at den kommunale virksomheten skjer i tråd med gjeldende råd og regler og kommunes egne planer og vedtak.

Medlemmer

Jarle Ørnebo

Leder kontrollutvalget

Politisk parti: Fremskrittspartiet

Telefon: 95 12 46 68

Ketil Larsen

nestleder kontrollutvalget

Politisk parti: Venstre

Telefon: 93 84 77 71

Ingrid Kalstad-Sjødalstrand

Politisk parti: Miljøpartiet De Grønne

Telefon: 91 75 78 38

Trond Gram

Politisk parti: Arbeiderpartiet

Telefon: 99 61 81 69

Gunvor Eldegard

Politisk parti: Arbeiderpartiet

Telefon: 91 87 62 78

Bård Egil Hogstad

Politisk parti: Sosialistisk Venstre

Telefon: 91 14 37 65

Georg Stub

Politisk parti: Høyre

Telefon: 92 06 30 50

Kirsten Helene Torp

Politisk parti: Høyre

Telefon: 98 09 37 52

Torill Bisgaard

Politisk parti: Høyre

Telefon: 90 92 94 50

Varamedlemmer

Svein Kamfjord

Politisk parti: Venstre

Telefon: 93 03 04 23

John Vegard Schow

Politisk parti: Kristelig Folkeparti

Telefon: 41 02 73 10

Rune Sletner

Politisk parti: Arbeiderpartiet

Telefon: 98 20 35 32

Torill Arna Magnerud

Politisk parti: Miljøpartiet De Grønne

Telefon: 97 07 87 05

Anne-Grethe Eriksen

Politisk parti: Arbeiderpartiet

Telefon: 91 80 48 09

Helge Underland

Politisk parti: Høyre

Telefon: 98 28 25 93

Lars Christian Bilet

Politisk parti: Fremskrittspartiet

Kjell Pettersen

Politisk parti: Høyre

Telefon: 90958480

Natasha Priscilla Dias

Politisk parti: Fremskrittspartiet

Gro Underland

Politisk parti: Høyre

Karin Kværner

Politisk parti: Fremskrittspartiet

Telefon: 90 15 64 50

Møter i kontrollutvalget

Politiske råd 

Se siden for politiske råd.

Møtekalender

Møtekalender