Politiske utvalg

Kort fortalt

 • Nordre Follo kommune har fire politiske utvalg.
 • Politiske utvalg forbereder saker innen sitt område før behandling i formannskap og kommunestyre. 
 • Kommunen har også et partssammensatt utvalg og et kontrollutvalg. 

Utvalg for areal, klima og byggesak

Utvalget skal følge opp kommunens ansvar og engasjement for blant annet tettsted- og boligutvikling, arealplan og byggesak. Det har et spesielt ansvar for blant annet reguleringsplaner, dispensasjoner etter plan- og bygningslovgivningen og forberedende klagebehandling etter plan- og bygningsloven.

Leder Anne-Beth Skrede, Ap
Nestleder Marthe Arnesen, MDG
Lars Magnus Günther, V
Kjell Arne Ekeberg, Ap
Jon Heikki Aas, SV
Hilde Widerberg, Sp
Inger Lise Andresen, Ap
Martin Fjeldstad Olaisen, Rødt
Helge Bunæs (H)
Cecilie Dahl-Jørgensen Pind (H)
Lars Roar Masdal (H)
Kristin Næss Stub (H)
Knut Tønnes Stenersen (Frp)

Utvalg for oppvekst, idrett og kultur

Utvalget skal følge opp kommunens ansvar og engasjement for blant annet skole, SFO, barnehage, voksenopplæring, helsestasjon og skolehelsetjeneste, barnevern, unge enslige asylsøkere, PPT, idrett, friluftsliv, kultur, folkehelse, kulturskole, bibliotek og frivillighet.

Leder Camilla Hille (V)
Nestleder Håkon Heløe (Ap)
Therese Bae (Ap)
Simen Bondevik (Krf)
Paal Sjøvall (Sp)
Charlotte Kristiansen (SV)
Hans Martin Enger (MDG)
Nesanet Hailemariam (V)
Knut Oppegaard (H)
Benthe Biltvedt (H)
Daad Gjerde (H)
Eirik Holmlund (H)
Nicklas Hoff (Frp)

Utvalg for klima, teknikk og miljø

Utvalget skal følge opp kommunens ansvar og engasjement for blant annet klima og miljø, samferdsel og mobilitet, vann og avløp, park, jordbruk, skogforvaltning og viltforvaltning. Utvalget har et spesielt ansvar for forberedende klagebehandling etter forurensningsloven.

Leder Elin Skifjell (SV)
Nestleder Roar Thun (Ap)
Elisabeth Gade (Ap)
Reidar Aasgaard (Sp)
Christian Pedersen (V)
Ronny Sigde (Ap)
Ingrid Marie Nissen (MDG)
Marthe Arnesen (MDG)
Hege Blix Mortensen (H)
Sara Habberstad (H)
Lars Erik Hemsen (H)
Paul Hjalmar Leirtrø (H)
Kjell Johan Johansen (PP)

Utvalg for omsorg, helse og seniorpolitikk

Utvalget skal følge opp kommunens ansvar og engasjement for blant annet sykehjem, hjemmetjeneste, omsorgsboliger, helse, folkehelse, NAV, kvalifisering, rus og psykisk helse, voksenopplæring og flyktninger.

Leder Tor Anders Østby (Sp)
Nestleder Dag Fedøy (Krf)
Azhar Ul-Hassan (Ap)
Håkon Gulbrandsen (SV)
Charlotte Hol (MDG)
Anne Gamme (V)
Liv Rundberget (Ap)
Solveig Eriksen (MDG)
Lise Feren (H)
Bjørn Kløvstad (H)
Anne Kristine Linnestad (H)
Jan-Erik Evensen (PP)
Monica Dervo-Lehn (Frp)

Partssammensatt utvalg

Partssammensatt utvalg behandler saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen som arbeidsgiver. Det består av ni medlemmer med varamedlemmer, fem fra de folkevalgte og fire fra kommunens ansatte.

Medlemmer fra folkevalgte

Medlemmer fra de ansattes organisasjoner

 • Anita Lorentzen, LO
  Vara: Kersti Pape
 • Eirik Sjøvoll, Unio
  Vara: Jurga Alknes
 • Knut Bjørnskau, Akademikerne
  Vara: Randi Snildal
 • Monica Meyer, YS
  Vara: Lars-Gøran Engerdahl

Kontrollutvalg

Møte i kontrollutvalget

Tid: mandag 9. mars 2020 kl. 18.30
Sted: tidligere Oppegård rådhus (Tranarommet)

Tidligere møter i kontrollutvalget

Tid: mandag 10. februar 2020 kl. 18.30
Sted: tidligere Oppegård rådhus

Saker: Sak 1/20 Valg av sekretær for kontrollutvalget er unntatt offentlighet Offl § 23 tredje ledd.

Sakspapirer:

Innkalling til møte i kontrollutvalget
Protokoll
Saksfremlegg

Du finner saksdokumenter til de tidligere kontrollutvalgene i Oppegård og Ski, samt kontrollutvalget i Nordre Follo kommune høsten 2019, på nettsiden til
Follos interkommunale kontrollutvalgssekretariat