Råd

Kort fortalt

  • Nordre Follo kommune har tre råd (vedtatt i kommunestyret 31.10.19)
  • Rådene gir uttalelser og råd til de folkevalgte.  
  • Rådene er pådrivere for saker som berører medlemmene de representerer. 
  • Leder og nestleder av ungdomsrådet har rett til å møte og tale i kommunestyret. 

Eldrerådet 

Eldrerådet er et rådgivende organ. Alle saker som gjelder eldre, skal forelegges for rådet. Formålet med eldrerådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder eldre.

Medlemmer i rådet

Kjell Magne Bondevik

Leder for eldrerådet

Politisk parti: Kristelig Folkeparti

Lola Anita Stormorken

Politisk parti: Høyre

Telefon: 91 81 21 37

Erling Havre

representant for Kolbotn pensjonistforening

Telefon: 99 74 28 97

Tanja Sørlie

representant for Oppegård pensjonistforening

Telefon: 93 60 11 80

Niels Christian Pedersen

representant for Siggerud pensjonistforening

Telefon: 91 85 40 03

Reidun Viland

representant for Ski pensjonistforening

Telefon: 91 62 48 39

Halvor Skjelbred

representant for pensjonistforeningen '60 pluss - Langhus

Telefon: 99 53 09 75

Varamedlemmer

Eli Børde Bærland

Politisk parti: Arbeiderpartiet

Telefon: 48 12 33 87

Roy Taranger

Politisk parti: Venstre

Telefon: 92 43 88 81

Charlotte Hol

Politisk parti: Miljøpartiet De Grønne

Telefon: 99 26 58 27

Knut Tønnes Steenersen

Gruppeleder FrP

Politisk parti: Fremskrittspartiet

Telefon: 95 13 41 21

Dag Håkon Mork Ulnes

Politisk parti: Høyre

Toralv Augestad

representant for Kolbotn pensjonistforening

Telefon: 97 54 97 85

Ivar Riisnæs

representant for Kolbotn pensjonistforening

Telefon: 97 65 33 59

Dag Johanson

representant for Oppegård pensjonistforening

Telefon: 92 03 53 81

Kari Myhre

representant for Oppegård pensjonistforening

Telefon: 93 66 29 86

Gudmund Arnljot Nyrud

representant for Siggerud pensjonistforening

Telefon: 90 85 20 43

Liv Karin Dahle

representant for Ski pensjonistforening

Telefon: 95 86 74 84

Gunvor Landa

representant for pensjonistforeningen '60 pluss - Langhus

Telefon: 90 76 52 02

Møter i Eldrerådet

Råd for personer med funksjonsnedsettelser 

Rådet er et rådgivende organ.  Alle saker som kan ha innvirkning på personer med nedsatt funksjonsevne skal forelegges for rådet. Full deltaking og likestilling er rådets målsetning. 

Medlemmer i rådet

Kersti Ahrén Heløe

Leder for Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Politisk parti: Arbeiderpartiet

Telefon: 94 85 23 32

Halvor Eikeland

Politisk parti: Høyre

Telefon: 90 99 53 77

Kirsti Holbæk-Hanssen

representant for Blindeforbundet

Telefon: 97 08 79 03

Knut Magne Ellingsen

representant for Hørselshemmedes landsforbund

Telefon: 46 86 31 09

Arne Kolstadbråten

representant for Forbund for Utviklingshemmede

Telefon: 90 61 93 96

Saad Al-Jaderi

representant for Handikapforbundets Ungdom

Telefon: 91 62 60 66

Randi Hovde

representant for Handikappede Barns Foreldreforening

Telefon: 93 03 54 92

Varamedlemmer

Aksel Georg Roksti

Politisk parti: Miljøpartiet De Grønne

Telefon: 90 66 21 18

Camilla Sivertsen Mollatt

Politisk parti: Fremskrittspartiet

Telefon: 90 52 72 85

Arild Jahren

Politisk parti: Pensjonistpartiet

Telefon: 90 20 61 30

Melissa Kristiansen

Politisk parti: Høyre

Telefon: 99 16 92 52

Kerstin Huddberg

representant for Ryggforeningen

Telefon: 47 30 77 35

Robert Gjertsen

representant for Norsk forbund for Utviklingshemmede

Telefon: 95 75 62 72

Dag Winther

representant for Norges handikapforbund

Telefon: 91 66 30 08

Arild Hagen

representant for Blindeforbundet

Telefon: 90 53 38 30

Møter i Råd for personer med funksjonsnedsettelser

Arkiv

Ungdomsrådet