Råd

Kort fortalt

  • Nordre Follo kommune har tre råd (vedtatt i kommunestyret 31.10.19)
  • Rådene gir uttalelser og råd til de folkevalgte.  
  • Rådene er pådrivere for saker som berører medlemmene de representerer. 
  • Leder og nestleder av ungdomsrådet har rett til å møte og tale i kommunestyret. 

Eldrerådet 

Eldrerådet er et rådgivende organ. Alle saker som gjelder eldre skal forelegges for rådet. Formålet med eldrerådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder eldre.

Medlemmer i rådet

Kjell Magne Bondevik
Tittel: Leder eldrerådet
Politisk parti: Kristelig Folkeparti
Lola Anita Stormorken
Politisk parti: Høyre
Telefon: 91 81 21 37
Erling Havre
Tittel: representant for Kolbotn pensjonistforening
Telefon: 99 74 28 97
Tanja Sørlie
Tittel: representant for Oppegård pensjonistforening
Telefon: 93 60 11 80
Niels Christian Pedersen
Tittel: representant for Siggerud pensjonistforening
Telefon: 91 85 40 03
Reidun Viland
Tittel: representant for Ski pensjonistforening
Telefon: 91 62 48 39
Halvor Skjelbred
Tittel: representant for pensjonistforeningen '60 pluss - Langhus
Telefon: 99 53 09 75

Råd for personer med funksjonsnedsettelser 

Rådet er et rådgivende organ.  Alle saker som kan ha innvirkning på personer med nedsatt funksjonsevne skal forelegges for rådet. Full deltaking og likestilling er rådets målsetningen. 

Medlemmer i rådet

Kersti Ahrén Heløe
Tittel: leder Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
Politisk parti: Arbeiderpartiet
Telefon: 94 85 23 32
Halvor Eikeland
Politisk parti: Høyre
Telefon: 90 99 53 77
Kirsti Holbæk-Hanssen
Tittel: representant for Blindeforbundet
Telefon: 97 08 79 03
Knut Magne Ellingsen
Tittel: representant for Hørselshemmedes landsforbund
Telefon: 46 86 31 09
Arne Kolstadbråten
Tittel: representant for Forbund for Utviklingshemmede
Telefon: 90 61 93 96
Saad Al-Jaderi
Tittel: representant for Handikapforbundets Ungdom
Telefon: 91 62 60 66
Randi Hovde
Tittel: repsrentant for Handikappede Barns Foreldreforening
Telefon: 93 03 54 92

Ungdomsrådet