Råd

Kort fortalt

 • Nordre Follo kommune har tre råd (vedtatt i kommunestyret 31.10.19)
 • Rådene gir uttalelser og råd til de folkevalgte.  
 • Rådene er pådrivere for saker som berører medlemmene de representerer. 
 • Leder og nestleder av ungdomsrådet har rett til å møte og tale i kommunestyret. 

Eldrerådet 

 • Kjell Magne Bondevik (KrF) (leder)
  Vara: Eli Bærland (Ap), Roy Taranger (V), Charlotte Hol (MDG)
 • Lola Storkmoen (H)
  Vara: Tønnes Tønnesen (Pp), Dag Mork Ulnes (H)
 • Erling Havre (Kolbotn pensjonistforening)
  Vara: Toralv Augestad, Ivar Riisnæs
 • Tanja Sørlie (Oppegård pensjonistforening)
  Vara: Dag Johansen, Kari Myhre
 • Niels C. Pedersen (Siggerud pensjonistforening)
  Vara: Gudmund A. Nyrud
 • Reidun Viland (Ski pensjonistforening)
  Vara: Liv Karin Dahle
 • Halvor Skjelbred (Pensjonistforeningen '60 pluss - Langhus) 
  Vara: Gunvor Landa

Råd for personer med funksjonsnedsettelser 

 • Randi Hovde (Handikappedes Barns Foreldreforening) (leder)
 • Kersti Heløe (Ap)
  Vara: Aksel Roksti (MDG)
 • Halvor Eikeland (H)
  Vara: Camilla Mollatt (Frp), Arild Jahren (Pp), Melissa Kristiansen (H)
 • Kirsti Holbæk-Hansen (Blindeforbundet)
 • Knut-Magne Ellingsen (Hørselshemmedes Landsforbund)
 • Arne Kolstadbråten (Norsk Forbund for Utviklingshemmede)
 • Saad Al-Jaderi (Norges Handikapforbunds Ungdom)

Varamedlemmer 

 • Kjersti Huddberg (Ryggforeningen)
 • Robert Gjertsen (Norsk Forbund for Utviklingshemmede)
 • Dag Winther (Norges Handikapforbund)
 • Arild Hagen (Blindeforbundet) 

Ungdomsrådet

Medlemmene av Ungdomsrådet blir valgt i kommunestyret 12. februar.