Råd og utvalg i barnehagen

Kort fortalt

  • For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et Foreldreråd og et Samarbeidsutvalg.

 

Foreldreråd

Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til barna i barnehagen. Rådet skal fremme felles interesser og bidra til et godt samarbeid mellom barnehagen og foreldregruppen.  

Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget (SU) skal ivareta samarbeidet mellom barnehagen og hjemmene. Utvalget  består av foreldre og ansatte i barnehagen, så hver gruppe er likt representert. Barnehageeier passer på at viktige saker blir lagt frem for Foreldrerådet og Samarbeidsutvalget. Styrer i barnehagen er saksbehandler og har møte -, tale- og forslagsrett.