Lover, styringsverktøy, samtykke

Kort fortalt

  • Alle barnehager må følge nasjonale lover og planer.
  • Barnehagene har også egne planer.
  • Felles vedtekter for barnehagene i Nordre Follo kommune ble vedtatt i februar 2020.   
  • Foreldre må samtykke til bruk av bilder, transport, henting mm.  

Lover og styringsverktøy

Vedtekter

Kommunestyret vedtok nye vedtekter for kommunale barnehager i Nordre Follo i april 2020.   

Private barnehager

Private barnehager har egne vedtekter. Se nettsiden til den enkelte barnehage. 

Samtykkeskjema - bilder, transport, henting mm.

Foreldre må samtykke til ulike aktiviteter i barnehagen

  • bilder, film, lydopptak
  • transport
  • dele kontaktlister
  • hente barn 

Samtykkeskjema

Kontaktinformasjon 

Barnehage og SFO i Nordre Follo

Sentralbord: 02178 

Henvendelser om barnehage- og SFO-plass:
Telefon: 40 40 32 30 (mandag - fredag kl. 09.00-11.00)

Barnehage og SFO