Lover, styringsverktøy, samtykke

Kort fortalt

  • Alle barnehager må følge nasjonale lover og planer.
  • Barnehagene har også egne planer.
  • Felles vedtekter for barnehagene i Nordre Follo kommune ble vedtatt i februar 2020.   
  • Foreldre må samtykke til bruk av foto, transport og deling av kontaktlister m.m.  
  • Foreldreutvalget for barnehagene i Nordre Follo (FUB Nordre Follo) ble etablert i februar 2021.

Lover og styringsverktøy

Vedtekter 

Private barnehager

Private barnehager har egne vedtekter. Se nettsiden til den enkelte barnehage. 

Samtykkeskjema - bilder, transport og kontaktinformasjon

Foreldre mottar en e-post ved barnehagestart for å svare på samtykke til ulike aktiviteter i barnehagen. 

Dette gjelder:

  • foto, film, podkast og lydopptak
  • transport
  • dele kontaktlister

Hvis du som forelder ved et uhell har slettet e-posten, kommer du inn til samtykkeskjema ved å følge denne linken: Samtykke til aktiviterer i barnehagen.

Foreldreutvalget 

Foreldreutvalget for barnehagene i Nordre Follo (FUB Nordre Follo) er et fellesorgan for foreldre som har barn i barnehager i Nordre Follo kommune, både kommunale og private barnehager. Hovedoppgaven er å jobbe med overordnede forhold som gjelder alle barnehagene i kommunen.

Styret i FUB Nordre Follo består av seks medlemmer, i tillegg til leder og nestleder. Medlemmene i FUB velges av foreldrerepresentantene samarbeidsutvalgene i barnehagene. I utgangspunktet velges medlemmene for to år om gangen. Det er utarbeidet egne vedtekter for FUB Nordre Follo. FUB Nordre Follo og Nordre Follo kommune har også laget en samarbeidsavtale.

Kontaktinformasjon til FUB

FUBnordrefollo
Facebook 

Leder for barnehageåret 2020-21 og 2021-22 er Vibeke Mohn Herberg
Nestleder for barnehageåret 2020-21 og 2021-22 er Liss Maria Myrvang-Øien

Kontaktinformasjon 

Barnehage og SFO i Nordre Follo

Sentralbord: 02178 

Henvendelser om barnehage- og SFO-plass:
Telefon: 40 40 32 30 (mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 09.00-11.00)

Barnehage og SFO