Lover og styringsverktøy

Kort fortalt

  • Alle barnehager må følge nasjonale lover og planer.
  • Barnehagene har også egne planer.
  • Felles vedtekter for barnehagene i Nordre Follo kommune blir behandlet i februar 2020 og vil gjelde fra 1. mars 2020. 

Lover og styringsverktøy

Vedtekter

På møte 20. november 2019 vedtok kommunestyret i Nordre Follo å legge forslag til vedtekter for kommunale barnehager ut på høring. Høringsfristen var 18. desember. Kommunestyret behandler saken i februar 2020 og nye vedtekter vil gjelde fra 1. mars 2020. 

Inntil nye vedtekter blir vedtatt gjelder tidligere vedtekter.

Private barnehager

Private barnehager har egne vedtekter. Se nettsiden til den enkelte barnehage. 

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Ta kontakt med
Barnehage og SFO i Nordre Follo