Lover, styringsverktøy, samtykke

Kort fortalt

 • Alle barnehager må følge nasjonale lover og planer.
 • Kommunale barnehager har felles vedtekter, mens private barnehager har egne. Alle barnehager har årsplan.
 • Foreldre må samtykke til bruk av bilder, film, lyd,  transport, deling av kontaktlister, jod tabletter m.m.  
 • Kommunen har ulykkesforsikring for barn i barnehagene. 

Lover og styringsverktøy

Vedtekter 

Private barnehager

Private barnehager har egne vedtekter. Se nettsiden til den enkelte barnehage

Samtykke

Ved barnehagestart må foreldrene samtykke til ulike aktiviteter i barnehagen:  

 • Bilder, film, lydopptak og podkast
 • Transport
 • Dele kontaktlister
 • Utlevering av jod tablett ved en atomhendelse

Du får informasjon om dette direkte fra barnehagen. Skjemaene finner du også via denne linken: Samtykke til aktiviteter i barnehagen.

Bilder, film, lydopptak og podkast

Å dele bilder eller film av eget og eventuelt andres barn er regulert i personopplysningsloven.

Hovedregelen er at foresatte kun kan publisere bilder av egne barn fram til de fyller  15 år.

Etter det bestemmer barnet selv. Skal du publisere bilder av andre barn, må du derfor ha samtykke fra deres foresatte. Har barna fylt 15 år, kan de samtykke selv. 

Dette må du vurdere før du deler bilder 

 1. Lovlighet: Del aldri bilder av andres barn uten samtykke fra deres foresatte/barna selv.
 2. Type bilde: Tenk over innholdet og bruk filter eller dårligere oppløsning når det er mulig. Det gjør bildene mindre interessante for andre.
 3. Mengde: Del færrest mulig bilder.
 4. Kanalbruk: Vær bevisst på hvordan du deler bildene. Alt må ikke ligge åpent. Bruk personverninnstillinger og lag lukkede grupper.
 5. Slett jevnlig: Slett bilder du har publisert tidligere med jevne mellomrom.
 6. Spør alltid barna: "Synes du det er greit at jeg deler dette bildet med familien eller vennene mine?" Respekter svaret.
 7. Beskyttelse: Husk at noen barn bor på hemmelig adresse og trenger beskyttelse.  

Les mer på Datatilsynet.no

Slik bruker vi digitale verktøy

Rammeplan for barnehagen krever at ansatte og barn benytter  foto, film og lyd i pedagogiske arbeid og undervisning.

Kommunen ønsker også å dokumentere barnehagens aktiviteter for barn og foresatte. Vi benytter også digitale verktøy med tanke på rekruttering.   

Kommunen har en egen prosedyre som skal sørge for at ansatte følger nasjonale regler og GDPR når de benytter digitale verktøy i arbeidet.

Prosedyren inneholder retningslinjer og rutiner for å ta bilder, film, lydopptak og podkast for å dele, lagre og slette materialet.  

Forsikring

Ulykkesforsikring

Kommunen har forsikret barn i kommunale barnehager. Se brosjyre med samlet oversikt over innholdet i forsikringene. Kontakt barnehagen hvis du trenger skademeldingsskjema.  

Informasjonsbrosjyren om barneulykkesforsikring (PDF)

Skade på barnets eiendeler

Kommunen følger norske erstatningsregler og standard satser. Vi har ingen forsikringsordning som dekker barns ødelagte eiendeler mens de er i barnehagen.

Hærverk eller tyveri

Hvis barn begår hærverk eller tyveri i barnehagen, kan barnehagen pålegge dem å rydde opp eller utbedre skader.

Dette må i tilfelle avtales med foresatte, som eventuelt kan bistå. I tillegg kan barnet/foresatte få erstatningsansvar.  

Kontaktinformasjon 

Henvendelser om barnehage- og SFO-plass

Sentralbord

Telefon 02178 

Barnehage og SFO

Telefon 40 40 32 30
(man-tirs og tors-fre kl. 09.00-11.00)

Send e-post til Barnehage og SFO