Priser og betaling

Pris for heltidsplass

Makspris for en heldagsplass i barnehage er 3 135 kroner per måned. Prisen gjelder fra 1. januar 2020. 

Pris for deltidsplass

Pris for deltidsplass og halvdagsplass er 2 350 kroner fra 1. januar 2020. Vi regner priser for deltidsplasser ut fra prosent. Det vil si at en 100 % plass koster 3 135 kroner. Prisene regnes med et påslag. Det vil si at 80 % plass = 88 % og koster 2 760 kroner, 60 % plass= 66 % og koster 2 070 kroner osv.

Pris for mat

Betaling for mat kommer i tillegg til prisen for opphold i barnehage. Prisen for mat er 400 kroner for heldagsplass og 200 kroner for deltidsplass/halvdagsplass.  

Gebyr hvis du henter for sent

Henter du barnet for sent må du betale et gebyr. Gebyret er 400  kroner per påbegynt halvtime. 

Søskenmoderasjon

Barnehagene i Nordre Follo har søskenmoderasjon. Barn nummer to får 30 % rabatt, mens barn nummer tre og oppover får 50 % rabatt på prisen for barnehageplassen. Søskenmoderasjonen gjelder også mellom kommunale og private barnehager innenfor Nordre Follo kommune. De får ikke rabatt på prisen for mat.

Redusert betaling for familier med lav inntekt

Gratis kjernetid

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer i familier med inntekt lavere enn 548 500 kroner har krav på 20 timer gratis kjernetid. Dette gjelder også barn med utsatt skolestart. Ordningen gjelder både heltids- og deltidsplass. Foreldre må søke om fritak på eget skjema for hvert barnehageår. Ta kontakt med styrer i barnehagen hvis du trenger hjelp til å fylle ut skjemaet. Du må levere siste skattemelding eller skatteoppgjør sammen med søknaden.

Søknadsskjema

Redusert foreldrebetaling grunnlag av inntekt

Ingen skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for opphold i barnehage. Fra 1. august 2019 gjelder dette familier med samlet inntekt under 557 333. Foreldre må søke på eget skjema for hvert barnehageår. Ta kontakt med styrer i barnehagen hvis du trenger hjelp til å fylle ut skjemaet. Du må levere siste skattemelding eller skatteoppgjør sammen med søknaden.

Søknadsskjema

Mer informasjon

Betaling

Du må betale for barnehageplassen den 15. i hver måned. Du betaler da for inneværende måned.

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Ta kontakt med
Barnehage og SFO i Nordre Follo