Tilfluktsrom

Kort fortalt

  • Det er to offentlige tilfluktsrom i Nordre Follo kommune.
  • I tillegg til finnes det en rekke private tilfluktsrom. Disse kan befinne seg for eksempel i boligblokker, skoler og sykehjem.
  • Sivilforsvaret har ansvaret for evakuering av befolkningen til tilfluktsrom. 

Offentlige tilfluktsrom

Det er to offentlige tilfluktsrom i Nordre Follo kommune. De finner du i fjellhallen på Greverud og i Langhuset på Langhus. Disse er tilrettelagt i henhold til krav for tilfluktsrom.

Kommunen har mottatt midler fra Sivilforsvaret til utbedring av tilfluktsrom. Arbeidene er gjennomført og fjellhallen på Greverud er utbedret. Prosjektet ble avsluttet i 2022.

Se kart over offentlige tilfluktsrom i Norge. 

Tilfluktsrom er permanente vernerom som vil kunne redusere omfanget av skader på befolkningen som følge av krigshandlinger.

Private tilfluktsrom

I tillegg til offentlige tilfluktsrom, finnes det en rekke private tilfluktsrom i kommunen.

Det var pålegg i Norge i mange år om at alle som bygget bygg over en viss størrelse, skulle bygge tilfluktsrom. Dette er såkalte private tilfluktsrom, selv om de er i offentlig eide bygg. Disse tilfluktsrommene kan befinne seg for eksempel i boligblokker, skoler og sykehjem.

Mer informasjon

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Sivilforsvaret har ansvaret for tilsyn med både offentlige og private tilfluktsrom.

Mer informasjon finner du på sivilforsvaret.no.